Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Nguyễn Văn Cường - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Cường
Thạc sỹ
15/05/1985
Nam
Hà Tĩnh
54 -Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
0976801945
cuongnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội
Sư phạm Vật lý
Việt Nam
2008
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Vật lý kỹ thuật
2018
Đại học Bách khoa Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học cao đẳng. Tiếng Anh B1 (TOEFL ITP)

Quá trình công tác chuyên môn

9/2010 đến 12/2013 Bộ môn Lý-Hóa, Khoa KHCB-Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải (nay là trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên
01/2014 đến 07/2016 Bộ môn Vật Lý, khoa KHCB- Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng bộ môn
Từ tháng 8/2016 Bộ môn Vật Lý, khoa KHCB- Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Thiết kế hệ thống câu hỏi và bài tập Vật lý đại cương I (hệ đại học) nhằm định hướng và nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Graphene Oxide/Silver Nanohybrid as Multi-functional Material for Highly Efficient Bacterial Disinfection and Detection of Organic Dye 2016 Journal of Electronic Materials
2 Enhancement of the Seebeck effect in bilayer armchair graphene nanoribbons by tuning the electric fields 2018 Superlattices and Microstructures

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Vật lý đại cương I 2014 NXB Giao thông Vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm