Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Đăng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Đăng
Tiến sĩ
27/08/1979
Nam
Hải Phòng
Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
dangnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông Vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2002
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình Ngầm, mỏ và công trình đặc biệt
2008
Học viện kỹ thuật quân sự
Cơ kỹ thuật
Chưa có thông tin
Học viện kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
khá

4. Chứng chỉ:

Tin học Văn phòng, Bồi dưỡng nghiệp vị sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

9/2002 – 6/2007 Giảng viên tổ bộ môn Cầu, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy
7/2007 – 5/2010 Cán sự quản sinh, văn phòng khoa Công trình trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng dạy và quản lý sinh viên
6/2010 – 8/2011 Tổ phó tổ CNKT XD Cầu Đường Sắt, khoa Công trình, Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học CN GTVT) Giảng dạy và quản lý bộ môn
9/2011 đến nay Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Đường sắt, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy và quản lý bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu về đường sắt bản cứng không đá ba lát và khả năng ứng dụng cho đường sắt đô thị tại Việt Nam 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phân tích động lực hệ liên hợp dầm đôi - dây - cột - thanh chịu tác dụng của tải trọng di động 2012 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Học Viện Kỹ Thuật quân sự, số 147
2 Phân tích động lực học phi tuyến của dầm trên nền đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động 2013 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XI
3 Phân tích động lực dầm cong trên nền đàn hồi chịu tác dụng của tải trọng di động 2014 Tuyên tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ
4 Phân tích động lực học dầm có độ cong thoải trên nền đàn hồi chịu tác dụng của hệ dao động di động 2015 Tạp chí Giao thông Vận tải
5 Nghiên cứu phản ứng động của đường ray cong chịu tác dụng của tải trọng do đoàn tàu gây ra bằng lý thuyết và thực nghiệm 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn Quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII
6 Phân tích động lực học đường ray cong chịu tác dụng do đoàn tàu gây ra 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn Quốc lần thứ XII

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG SẮT 2016 Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm