Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Nguyễn Văn Minh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Nguyễn Văn Minh
Thạc sĩ
23/03/1988
Nam
Hải Dương
P 303 A4, Bộ môn Kết cấu - Vật liệu, Khoa Công Trình, Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
minhnv@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Vật liệu & Công nghệ xây dựng Giao thông
Việt Nam
2012
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường Ô tô & đường Thành phố
2014
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

English
Intermediate

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy Đại học, Cao đẳng; Giáo dục quốc phòng An ninh; Tiếng Anh

Quá trình công tác chuyên môn

10/2012-5/2013 Bộ môn Cơ đất - Vật liệu xây dựng Giảng dạy chuyên môn Vật liệu xây dựng; nghiên cứu khoa học
5/2013-nay Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Giảng dạy chuyên môn Vật liệu xây dựng (lý thuyết và thí nghiệm); giảng dạy Kết cấu thép; nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ góc cạnh FAA cốt liệu nhỏ đến độ lún vệt bánh xe 2015 Cấp Trường Hướng dẫn (NCKH sinh viên)
2 Nhựa đường PG - Thử nhiệm xác định thuộc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp, Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia 2016 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tăng cường mặt đường bê tông asphalt cũ bằng lớp phủ mỏng bê tông xi măng 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu đến chiều sâu lún vệt bánh xe 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu miền Bắc đến một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng làm đường 2015 Tạp chí Giao thông vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm