Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Phạm Đức Anh - Trung tâm Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Đức Anh
Thạc sỹ
26/02/1989
Nam
Hà Nội
Phòng 101 - H3 Số 54 - Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
097 5790 500
anhpd@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Bách Khoa
Công nghệ thông tin
Việt Nam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản trị kinh doanh
2014
Đại học Ngoại Thương
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

2009 - 2010 Công ty Cổ phần Telsoft Thực tập viên lập trình hệ thống
2010 - 2011 Viện công nghệ thông tin - Đại học Bách Khoa Hà Nội Hỗ trợ nghiên cứu khoa học - phát triển ứng dụng vi mạch điều khiển
2011 - 2016 Trung tâm CNTT - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNICT) Chuyên viên lập trình - phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ ngành điện
2016 - Nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Kỹ sư

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm