Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phạm Hồng Chuyên - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Hồng Chuyên
Tiến sĩ
23/12/1979
Nam
Hà Nội
54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
chuyenph@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội
Hóa học
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Hóa phân tích
2007
Đại học Sư phạm Hà Nội
Hóa phân tích
2016
Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nghiên cứu xác định dạng một số nguyên tố độc hại trong một số đối tượng môi trường

3. Ngoại ngữ

Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên; Bồi dưỡng giảng viên hạng II; Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

01/2003 – 8/2004 Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên Giảng dạy môn Hóa học
9/2004 – 8/2005 Trường THPT Tiên Lữ, Huyện Tiên Lữ , Tỉnh Hưng Yên Giảng dạy môn Hóa học
9/2005 – 12/2007 Trường ĐHSP Hà Nội Học cao học
01/2008 – 8/2008 Trường THPT Tiên Lữ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên Giảng dạy môn Hóa học
01/2009 – 8/2009 Viện Mỏ và Luyện kim màu, Bộ Công thương Nghiên cứu viên
9/2009 – 3/2011 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Giảng dạy môn Hóa đại cương cho hệ cao đẳng, nghiên cứu khoa học
4/2011 - nay Khoa KHCB, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy hóa đại cương, hóa phân tích cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học; nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Xác định hàm lượng bụi và một số nguyên tố độc hại trong bụi không khí trên một số tuyến phố chính của quận Thanh Xuân – Hà Nội 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng các video hướng dẫn thí nghiệm thực hành hóa đại cương 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm thiết bị tạo khí HHO bổ xung vào đường nạp của động cơ diesel tàu thủy nhằm nâng cao chất lượng quá trình cháy và giảm độc hại của khí xả thải ra môi trường 2017 Cấp Bộ Tham gia
4 Khảo sát hiện trạng không khí và đánh giá mức độ tác động đến người tham gia giao thông trên một số tuyến phố của quận Thanh Xuân - Hà Nội 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn 2017 Cấp Trường Tham gia
6 Đánh giá mức phát thải các chất thải phi truyền thống có trong khí xả của động cơ đốt trong khi sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất giải pháp khắc phục 2017 Cấp Bộ Tham gia
7 Đề xuất nâng cao mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đang lưu hành, xe cơ giới đã qua sử dụng nhập khẩu 2018 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu phản ứng giữa Fe với As(III), As(V) và ứng dụng trong xử lý nước ngầm ô nhiễm asen 2008 Tạp chí khoa học – Đại học Sư phạm Hà Nội
2 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 1) 2010 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
3 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 2) 2012 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Nghiên cứu xác định hàm lượng Selen bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) và áp dụng phân tích tổng hàm lượng Selen trong một số loại rau 2012 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
5 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Selen vô cơ, hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với phương pháp hồi quy cấu tử chính (PCR) 2012 Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc lần thứ 2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
6 Simutaneous determination of dimethyldiselenite, selenomethioline, selenite and selenate in shrimmps and fishes collected in some aquaculture ponds at Phap Van – Thanh Tri – Ha Noi 2013 Tuyển tập Hội nghị hóa học phân tích Việt Nam lần thứ 3, Hồ Chí Minh
7 Nghiên cứu xác định đồng thời các dạng Asen vô cơ và hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG – AAS) kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến (phần 3) 2014 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
8 Xác định tổng hàm lượng antimon và xác định dạng antimon vô cơ trong mẫu nước mặt và đất bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử xử dụng kỹ thuật hiđrua hóa (HVG - AAS) 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
9 Khảo sát khả năng lưu giữ và tách As(III) ra khỏi As(V) trong cùng dung dịch nước bằng nhựa trao đổi anion 2014 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
10 Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của acide asenic (H3AsO4), acide asnenơ (H3AsO3) (phần 1) 2015 Tạp chí Hóa học và ứng dụng
11 Đánh giá ảnh hưởng của một số dung môi hữu cơ đến quá trình phân ly của axit asenic (H3AsO4), axit asenơ (H3AsO3) (phần 2) 2015 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
12 Nghiên cứu sự chuyển hóa các dạng asen và selen trong quá trình bảo quản, xử lý mẫu phân tích dạng bằng phương pháp HVG – AAS kết hợp với chomometrics 2015 Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học
13 Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định các dạng dimethylassonic (DMA), monomethylasonic (MMA), Asenit (As(III)), Asenat (As(V)) trong cây thủy trúc bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hyđrua hóa kết hợp với chemometrics 2016 Tạp chí Hóa học và ứng dụng
14 Research and marking of polyure pavement marking 2017 3rd International research conference on innovation in engineering, science and technology, Philippines
15 Research and development of polyurea pavement marking paint 4-2017 ISSN 2525 - 2461, Vietnam joural of science, technology and engineering. Vol.59 number 4

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Hóa học đại cương 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm