Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Phạm Quốc Doanh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Quốc Doanh
GVC.TS
02/09/1966
Nam
Nam Định
Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ GTVT.
0435520748
doanhpq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Xây dựng
Xây dựng công trình
Việt Nam
1990
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
1996
Trường Đại học Xây dựng
Kết cấu công trình
2002
Trường Đại học Xây dựng
Nghiên cứu ổn định kết cấu bê tông trong điều kiện từ biến

3. Ngoại ngữ

Nga Văn
bình thường
Anh văn
Chưa có thông tin

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

1991-2010 Trường Đại học Xây dựng Cán bộ giảng dạy
2010-2012 Công trường dự án Dầu khí Chuyên môn kỹ thuật
2012-hiện nay Trường ĐH CN GTVT Giảng dạy, Phó trưởng khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 khoảng 20 bài báo KH, báo cáo KH đã công bố 1996- nay Các tạp chí, Hội nghị KH

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Kỹ thuật thi công tập 1 và tập 2 2016 Trường ĐH CN GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Phạm Văn Thuyên Nghiên cứu tính toán kết cấu thanh ghép có kể đến từ biến của bê tông Thạc sĩ 2006
2 Nguyễn Hoàng Tùng Nghiên cứu kết cấu thanh bằng bê tông cốt thép có xét đến yếu tố từ biến Thạc sĩ 2007
3 Nguyễn Đức Cường Sự làm việc của kết cấu trong điều kiện từ biến của bê tông và bê tông cốt thép tuân theo lý thuyết già cải tiến Thạc sĩ 2008
4 Trương Mạnh Hiền Nghiên cứu kết cấu hệ thanh bê tông cốt thép theo lý thuyết vật thể đàn hồi từ biến Thạc sĩ 2009

Các hướng nghiên cứu quan tâm