Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phạm Thanh Hiếu - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thanh Hiếu
Thạc sĩ kỹ thuật
11/12/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường bộ - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0983332992
hieupt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Xây dựng Cầu đường bộ
Việt Nam
2007
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2011
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Cơ kỹ thuật
2020
Học viện Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam
Ổn định tĩnh và động của vỏ trụ FG-CNTRC

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá
Tiếng Pháp
Không thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm, Tiếng Anh B1, Tiếng Pháp B2, Tin học, Thiết kế thời trang...

Quá trình công tác chuyên môn

12/2007 - nay Bộ môn Đường - Khoa Công trình Giảng dạy và nghiên cứu
09/2014-02/2015 Công ty Cổ phần Cầu 14 Kỹ sư hiện trường dự án cầu Bút Sơn
T10-T12/2009 Dự án nút Văn Cao - Hồ Tây Kỹ sư hiện trường

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp siêu âm 2015-2016 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Phân tích ổn định phi tuyến của cọc chống ống thép có gân xiên gia cường chịu nén dọc trục 2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3 Phân tích tần số dao động riêng của kết cấu panel trụ lượn sóng nhiều lớp 2018 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Quân sự - Số 11
4 Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment 2018 Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
5 Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads 2018 European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)
6 Thermomechanical nonlinear buckling of pressure-loaded carbon nanotube reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium with tangentially restrained edges 2018 Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
7 Postbuckling behavior of CNT-reinforced composite cylindrical shell surrounded by an elastic medium and subjected to combined mechanical loads in thermal environments 2018 Journal of Thermoplastic Composite Materials (SCIE Journal)
8 Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure 2016 Nội san Khoa học Công nghệ Giao thông số 1
9 Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ tròn FG-CNTRC chịu nén dọc trục trong môi trường nhiệt độ 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
10 Ultrasonic testing methods in determining elastic modulus of concrete pavement plates 2016 Nội san Khoa học Công nghệ Giao thông số 2
11 Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục 2018 Tạp chí Giao thông vận tải
12 Nonlinear buckling of CNT-Reinforced composite toroidal shell segment surrounded by an elastic medium and subjectedto uniform external pressure 2018 Vietnam Journal of Mechanics
13 Investigation of nonlinear postbuckling of spiral stiffened S-FGM cylindrical shell subjected to torsional loads in thermal environment 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018
14 Research on nonlinear buckling and postbuckling of orthogonal FG-CNTRC toroidal shell segments under external pressure by using energy method 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm