Thứ Năm ,Tháng Tám 16, 2018

Giảng viên: Phạm Thanh Hiếu - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thanh Hiếu
Thạc sĩ
11/12/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0983332992
hieupt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2011
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình
Tiếng Pháp
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

12/2007 - nay Bộ môn Đường - Khoa Công trình Giảng dạy và nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Phân tích ổn định phi tuyến của cọc chống ống thép có gân xiên gia cường chịu nén dọc trục 2017 Tạp chí Cầu đường Việt Nam
3 Phân tích tần số dao động riêng của kết cấu panel trụ lượn sóng nhiều lớp 2018 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Quân sự - Số 11
4 Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment 2018 Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
5 Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads 2018 European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm