Thứ Tư ,Tháng Ba 21, 2018

Giảng viên: Phạm Thanh Hiếu - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thanh Hiếu
Thạc sĩ
11/12/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
0983332992
hieupt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2011
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình
Tiếng Pháp
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

12/2007 - nay Bộ môn Đường - Khoa Công trình Giảng dạy và nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm