Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phạm Thị Huế - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Thị Huế
Thạc sĩ
20/01/1978
Nữ
Hải Dương
Tổ 18, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà nội
0983084478
huept@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
Kỹ sư công nghệ môi trường
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Khoa học và Công nghệ môi trường
2010
Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Ngoại ngữ, Tin học, Nghiệp vụ sư phạm, Cảm tình Đảng,...

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 05/2001-6/2002 Công ty TNHH Trung Thành Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Từ 7/2002-3/2006 Liên hiệp Khoa học Sản xuất nước sạch và môi trường Thực hiện dự án
Từ 4/2006 - 9/2007 Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ ICT Tham gia lập hồ sơ dự thầu và thực hiện dự án kinh doanh
Từ 10/2007-9/2009 Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ Môi trường Việt nam Phụ trách các công việc liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường
Từ 9/2009-6/2014 Bộ môn Trắc địa - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông VT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
Từ 6/2014 đến nay Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường - Khoa Công trình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông VT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano TiO2 trong xử lý nước nhiễm dầu mỡ khoáng 2017 Cấp Trường Cán bộ tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu Nano TiO2 trong xử lý dầu nhiễm diesel 2017 Tạp chí môi trường
2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm do công nghệ nung gốm sứ tại làng nghề Bát Tràng 2017 Tạp chí môi trường
3 Tác động của hoạt động giao thông vận tải đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính 2017 Tạp chí môi trường
4 Nguy cơ ô nhiễm nước thải từ tàu du lịch tại Vịnh Hạ Long, đề xuất giải pháp khắc phục. 2018 Tạp chí môi trường
5 Energy Consumption and Air Emission Inventory for Transportation Sectors of Vietnam 2018 Hội thảo quốc tế về công nghệ xanh và quản lý môi trường IFGTM 2018; Tạp chí Khoa học công nghệ.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Quan trắc môi trường 2018 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm