Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Phạm Tuấn Anh - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Tuấn Anh
Tiến sĩ kỹ thuật
30/04/1983
Nam
Hà nội
P 301-A4. Trường ĐH Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân
Chưa có thông tin
anhpt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Đại học Kiến trúc Hà nội
Xây dựng DD và CN
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng DD và CN
2011
Đại học Kiến trúc Hà nội
Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
2018
Học viện kỹ thuật quân sự
Nghiên cứu ứng xử của móng cọc đài cứng và ứng dụng trong phân tích tương tác kết cấu với nền

3. Ngoại ngữ

tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

IELTS 5.5 , CC Nghiệp vụ sư phạm, CC Bồi dưỡng về ATLĐ, CC tư vấn giám sát, cc tư vấn thiết kế

Quá trình công tác chuyên môn

2007-2009 Bộ môn cơ học đất - vật liệu xây dựng Giảng dạy địa chất công trình, cơ học đất và vật liệu xây dựng
2009-nay Bộ môn Xây dựng DD và CN Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn. Giảng dạy các học phần chuyên ngành Xây dựng DD và CN

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tính toán kết cấu công trình Nhà, có xét đến tương tác kết cấu - đất nền Cấp Trường chủ nhiệm
2 Tính toán chuyển vị tường trong đất, có xét đến tương tác phi tuyến của kết cấu và đất nền Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xác định độ vươn của bản sàn trong kết cấu dầm sàn toàn khối làm việc đồng thời 2015 Cấp Trường Hướng dẫn SV NCKH
4 Nghiên cứu cải tiến mô hình nền Winkler bằng lời giải của Boussinessq 2017 Cấp Trường Hướng dẫn SV NCKH

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Tính toán cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm mô men 2016 Nội san số 1, Đại học CN GTVT
2 Tính toán sức chịu tải của nhóm cọc, có xét đến độ tin cậy của số liệu nền đất 2012 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật
3 Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng bằng lời giải Mindlin 2016 Tạp chí cầu đường VN, 8/2016
4 Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền 2016 Tạp chí Xây dựng- Bộ xây dựng, 10/2016
5 Nghiên cứu khung BTCT liên hợp, có xét đến độ đàn hồi của liên kết 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
6 Phân tích cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm mô men có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - nền đất 2016 Tạp chí khoa học công nghệ GTVT
7 Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn thông qua hiệu chỉnh đường cong T-Z ứng với số liệu nén tĩnh cọc 2016 Tạp chí KH và CN Xây dựng IBST (12/2016)
8 Tính toán độ lún cọc đơn có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu-đất nền 2016 Nội san ĐH Công nghệ GTVT
9 Phân tích hiệu ứng nhóm của móng cọc chịu tải trọng ngang bằng lời giải Mindlin 2017 Tạp chí KH và CN Xây dựng (IBST) (4/2017)
10 Nghiên cứu sự làm việc của móng cọc chịu tải trọng thẳng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau 2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (IBST)(12/2018)
11 Tính toán tường vây BTCT có xét đến ứng xử phi tuyến của đất nền 2017 Nội san số 3, ĐH CN GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Tổ chức thi công công trình Xây dựng 2018 NXB Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm