Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Phạm Văn Huỳnh - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Văn Huỳnh
Tiến sĩ kỹ thuật
13/09/1974
Nam
Thái Bình
139 - Tổ 5 - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội
0913.504.389
vanhuynh.pham@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Xây dựng cầu đường (đường bộ)
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình Giao thông
2005
Học viện KTQS
Xây dựng Công trình Giao thông
2016
Học viện KTQS
Một phương pháp tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu gia cố bằng cọc đất xi măng trong xây dựng công trình giao thông

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B2 (Khung Châu Âu)
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Giáo dục sư phạm đại học; Sư phạm nghề; Tiếng Anh B2; Tin học văn phòng; Bồi dưỡng giám sát, bồi dưỡng thanh tra, thẩm tra ATGT; Chứng chỉ hành nghề kỹ sư XD, hành nghề giám sát XD công trình XDDD, CT giao thông; Chứng chỉ bồi dưỡng Đối tượng Đảng 04; Chứng chỉ đấu thầu XD,...

Quá trình công tác chuyên môn

3/2000 ÷ 5/2000 Công ty Quản lý CTGTI Hà Nội – Sở GT Công chính Hà Nội. Kỹ sư thiết kế, quản lý duy tu sửa chữa đường giao thông
6/2000 ÷ 12/2000 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng. Kỹ sư thiết kế, quản lý dự án
1/2001÷ 9/2001 Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Việt Nam Đội trưởng Đội thi công công trình
10/2001 ÷ 11/2008 Tổ Đường - Khoa Công trình - Trường CĐGTVT Giảng viên dạy chuyên ngành đường
12/2008÷ 12/2010 Tổ Đường – Khoa Công trình – Trường Cao đẳng GTVT. Tổ phó Tổ môn đường, Tổ trưởng Công đoàn Tổ môn Đường, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Khoa Công trình;
1/2011÷ 5/2013 Bộ môn Đường – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn Đường, Chi ủy viên Chi bộ Khoa Công trình;
6/2013 ÷ 1/2014 Phòng Thanh tra giáo dục – Trường Đại học Công nghệ GTVT. Chuyên viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng
2/2014 ÷ 2/2016 Bộ môn Đường – Khoa Công trình – Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên
3/2016 ÷ Nay Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo – Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó trưởng Phòng, phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Gia cố nền đất yếu bằng cọc đất xử lý nền đất yếu ô tô 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Giải pháp tính toán gia cường nền đất yếu bằng cọc đất áp dụng cho vùng đồng bằng song Cửu Long 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Xây dựng mô hình tính toán cọc đất gia cường nền đất yếu áp dụng cho mặt đường cứng ô tô – sân bay 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Tương tác cọc cát – nền xử lý nền đất yếu công trình cầu đường 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Gia cố nền đất yếu bằng giải pháp cọc đất gia cố xi măng áp dụng cho mặt đường cứng ô tô – sân bay 2008 TC Cầu đường Việt Nam
2 Xác định trạng thái ứng suất của hệ nền đất có cọc xi măng đất gia cường nền đất yếu cho các công trình xây dựng 2013 TC Cầu đường Việt Nam, 5/2013
3 Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi trạng thái ứng suất nền đường khi gia cố bằng trụ đất xi măng 2013 TC Cầu đường Việt Nam, 6/2013
4 Xác định chuyển vị của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng chịu tác dụng của tải trọng công trình 2014 TC Cầu đường Việt Nam, 6/2014
5 Nghiên cứu xác định sức chịu tải của nền đất gia cố bằng trụ đất xi măng áp dụng cho công trình xây dựng cầu đường 2014 TC Giao thông Vận tải, 7/2014
6 Một số đánh giá về cường độ giới hạn của nền đất khi gia cố bằng trụ đất xi măng 2014 TC Cầu đường Việt Nam, 10/2014
7 Khảo sát đánh giá chuyển vị của nền đất trước và sau khi gia cố bằng trụ đất xi măng 2014 TC Giao thông Vận tải, 10/2014

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Tổ chức quản lý công trình xây dựng 2014 Nhà xuất bản GTVT

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm