Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phạm Văn Tân - Phòng Thanh tra giáo dục

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phạm Văn Tân
Tiến sĩ
05/12/1975
Nam
Hà Nội
P.2908 - C14 Bắc Hà - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
0984823369
tanpv@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Thanh tra giáo dục

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
Triết học
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Triết học
2010
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Triết học
2017
Học viện Khoa học xã hội
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh B
Bình thường

4. Chứng chỉ:

NVSP

Quá trình công tác chuyên môn

9/2002-1/2007 Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng dạy tại Khoa Lý luận chính trị
2/2007-7/2013 Trường Đại học Công nghệ GTVT Công tác tại Văn phòng Đảng ủy Trường
8/2013-2/2016 Trường Đại học Công nghệ GTVT Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
3/2016- Nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Trưởng phòng Thanh tra giáo dục

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Thủ đô Hà Nội Số 397 Tháng 1/2016 Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội
2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Số 123 Tháng 12/2015 Tạp chí Khoa học giáo dục
3 Vấn đề trọng dụng, thu hút nhân tài của Hà Nội Số 12 - 2018 Tạp chí Nghiên cứu khoa học công đoàn

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm