Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Phan Thùy Dương - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phan Thùy Dương
Thạc sỹ kinh tế
11/01/1989
Nữ
Hà Nội
Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0984350686
duongpt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Ngân hàng
Tài chính - Ngân hàng
Việt Nam
2010
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Tài chính - Ngân hàng
2014
Học viện Ngân hàng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá1.

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ: tiếng anh TOEIC, tin học văn phòng, nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

6/2010-8/2011 Công ty CP xây dựng và đầu tư thương mại Việt Hàn Kế toán
9/2011-nay Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Quản trị khoản phải thu khách hàng tại doanh nghiệp 2016 Kỷ yếu khoa học của Tạp chí Kế toán - Kiểm toán
2 Nhận diện rủi ro tài chính trong doanh nghiệp 2016 Tạp chí thanh tra tài chính
3 Kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận của nhà quản trị doanh nghiệp 2016 Tạp chí kế toán & kiểm toán
4 Công cụ tài chính phái sinh nhằm kiểm soát rủi ro tài chính trong doanh nghiêp 2018 Tạp chí kế toán & kiểm toán

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm