Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Phùng Bá Thắng - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Phùng Bá Thắng
Tiến sĩ kỹ thuật
20/10/1976
Nam
Nghệ An
Bộ môn Cầu - Hầm, trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
thangpb@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Xây dựng
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2000
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng Công trình
2005
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Xây dựng Công trình đặc biệt
2014
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Phân tích tĩnh học kết cấu hệ dây liên hợp theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

9/2014-nay Bộ môn Cầu - Hầm, khoa Công trình, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, trưởng bộ môn Cầu - Hầm
4/2011-9/2014 Bộ môn Cầu, trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, phó trưởng phụ trách bộ môn Cầu
8/6/2010-4/2011 Tổ môn Cầu, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTV) Giảng viên, Tổ trưởng tổ môn Cầu
12/3/2008-8/6/2010 Tổ môn Cầu, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTV) Giảng viên, Tổ phó tổ môn Cầu
11/2000-12/3/2008 Tổ môn Cầu, khoa Công trình, trường Cao đẳng GTVT (nay là trường Đại học Công nghệ GTV) Giảng viên tổ môn Cầu

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 So sánh phân tích hoạt tải của tiêu chuẩn 22TCN272-05 với quy trình 22TCN18-79 và ứng dụng phần mềm Midas trong phân tích và thiết kế cầu 2009 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Tiêu chuẩn “Sơn bảo vệ cầu thép và kết cấu thép-Sơn Polyme Fluor-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” 2015 Cấp Bộ Tham gia
3 Nghiên cứu công nghệ đo ứng suất kết cấu nhịp cầu thép ứng dụng đầu đo Strain Checker FGMH 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Phân tích ảnh hưởng của các tham số cấu tạo đến sự cong vênh trong cầu dầm hộp thép 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Phương pháp tính kết cấu dàn có xét đến biến dạng dọc trục của thanh 2008 Tạp chí Cầu đường, (Số 4)
2 Tính dây đơn theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss 2012 Tạp chí cầu đường, (Số 6)
3 Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính dây đơn có chiều dài dây khác chiều dài nhịp và ảnh hưởng của nhiệt độ 2012 Tạp chí Giao thông vận tải, (Số 8)
4 Phương pháp mới tính cầu dây văng một mặt phẳng dây 2012 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX, Hà Nội, 8÷9/12/2012
5 Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính hệ dây liên hợp dây-dầm chịu tải trọng tập trung 2012 Tạp chí Xây dựng, (Số 12)
6 Kết hợp phương pháp nguyên lý cực trị Gauss và quy hoạch phi tuyến để phân tích tĩnh học kết cấu cầu dây văng theo sơ đồ phẳng 2014 Tạp chí Giao thông vận tải, (Số đặc biệt)
7 Phân tích kết cấu liên hợp dây - dàn ứng dụng trong công trình xây dựng 2015 Tạp chí Giao thông vận tải, (Số đặc biệt)
8 A method for static analysis of cable stayed structures subjected to in-plane loads 2017 ISEC-9 Resilient Structures and Sustainable Construction
9 A rational method for computation of cable structures 2017 ISEC-9 Resilient Structures and Sustainable Construction

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Kiểm định và sửa chữa cầu 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Nguyễn Hữu May Mô hình hóa và tính toán kết cấu mố cầu trên nền cọc bằng phương pháp phần tử hữu hạn Thạc sĩ 2016

Các hướng nghiên cứu quan tâm