Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Tạ Tuấn Hưng - Khoa Cơ khí

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Tạ Tuấn Hưng
Tiến sĩ
18/03/1983
Nam
Hà Nội
Quảng Minh - Mỹ Hưng - Thanh Oai - Hà Nội
0964643538
hungtt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Cơ khí

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Ô tô
Việt Nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật Ô tô
2009
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Kỹ thuật Cơ khí động lực
2018
Đại học Bách Khoa Hà Nội
NGHIÊN CỨU GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH LẬT NGANG CỦA ĐOÀN XE SƠ MI RƠ MOÓC KHI QUAY VÒNG ỔN ĐỊNH

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

10/2008-nay BM Ô tô, K. Cơ khí, trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
01/2007-08/2008 Ban Động Lực, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Việc sử dụng phần mềm Catia trong thiết kế, phân tích và mô phỏng một số cụm chi tiết trên ô tô phục vụ nghiên cứu và giảng dạy 2010 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Áp dụng module Fuzzy Logic trong phần mềm Matlab để xây dựng quy trình chẩn đoán hệ thống phanh ô tô 2010 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học xe bán mooc 2013 Tạp chí KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh số 7,8-0/2013(Hội nghị KH & CN Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 tháng 10/2013)
2 Nghiên cứu các tiêu chuẩn hoạt động của hệ thống túi khí khi va chạm trực diện 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu hệ thống cảm biến va chạm điện tử trên ô tô hiện nay 2011 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Nghiên cứu hệ thống cảm biến khi va chạm bên 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
5 Sử dụng phương pháp đặt lực trong phần mềm ANSYS để tính toán biến dạng và ứng suất của khung xe chở khách 8 chỗ ngồi khi va chạm trực diện 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
6 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến ổn định phanh xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng 2014 Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Hội nghị Hội cơ khí động lực lần thứ 7 tháng 05/2014
7 Xây dựng mô hình nghiên cứu động lực học quay vòng xe bán mooc 2014 Tạp chí Giao thông Vận tải
8 Xây dựng mô hình động lực học hai dãy nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phanh đoàn xe trên đường vòng 2014 Tạp chí Công nghiệp Nông thôn, số 14/2014
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng mất phanh đến ổn định hướng chuyển động xe bán moóc 2015 Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ trường đại học Công nghiệp Hà Nội, số 27 – 04/2015
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến đến ổn định ô tô khi chuyển làn đường, 2015 Tạp chí Giao thông Vận tải
11 Study on detection of jackknifing problems for tractor semi-trailer in turning maneuvers 2015 The International Conference on Automotive Technology for Vietnam - ICAT 2015
12 Study on detection of jackknifing problems for tractor semi-trailer in turning maneuvers 2015 The International Conference on Automotive Technology for Vietnam - ICAT 2015
13 Nghiên cứu ổn định ngang xe bán moóc bằng mô hình con lắc đơn, 2015 Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
14 Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc xe đến ổn định ngang xe bán moóc 2015 Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
15 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện mặt đường đến đặc tính phanh khi quay vòng của xe bán moóc 2015 Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần IV năm 2015, Đại học SPKT Tp Hồ Chí Minh;
16 A study on applying a Dynamic model to determine the Body roll center of Heavy Trucks 2015 The 16th Asian Pacific Vibration Conference APVC 2015.
17 Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá mất ổn định lắc ngang xe bán moóc 2016 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
18 Xây dựng mô hình động lực không gian xác định mất ổn định lắc ngang xe bán moóc 2016 Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Đại học Bách Khoa Hà Nội
19 Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc xe đến mất ổn định lắc ngang xe bán moóc 2016 Hội nghị KHCN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Đại học Bách Khoa Hà Nội
20 Phương pháp tiếp cận lập mô hình động lực học nghiên cứu ổn định đoàn xe bán moóc 2016 Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa lần thứ 2, Đại học Bách Khoa Hà Nội
21 Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều cao trọng tâm đến trạng thái mất ổn định lật ngang của đoàn xe sơ mi rơ moóc khi quay vòng 2017 Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017
22 Nghiên cứu phương pháp xây dựng mặt đường ngẫu nhiên cho mô hình dao động thẳng đứng của ô tô 2018 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
23 Nghiên cứu mất ổn định lật ngang của xe khách trên đường cao tốc ở Việt Nam 2018 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
24 Nghiên cứu ảnh hưởng của đường đến hiệu quả phanh ô tô bằng mô hình một dãy phi tuyến 2015 Tạp chí Giao thông Vận tải

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm