Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Tô Văn Ban - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Tô Văn Ban
PGS.TS.
24/04/1954
Nam
Thái Nguyên
Số 66/ Ngõ 61, Phố Phạm Tuấn Tài, P. Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
0982601995
toban0454@gmail.com
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Dài hạn 4,5 năm
Khoa Toán - Cơ, ĐH Tổng hợp Hà Nội
Xác suất Thống kê
Việt Nam
1976
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Xác suất thống kê
1990
Tiệp Khắc
Miền tin cậy của mô hình hồi quy phi tuyến

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt
Tiếng Tiệp
Đọc sách báo chuyên môn
Tiếng Nga
Đọc sách báo chuyên môn

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

12/2015 - Nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên
05/1977 - 11/2015 Học viện Kỹ Thuật Quân sự Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Phương pháp giải tích, tô pô, đại số trong xác suất 1/2005 - 12/2005 Cấp Nhà nước Tham gia như là nghiên cứu viên chính
2 Nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường đại học trong Quân đội 1/2012 - 12/2012 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Về sự hội tụ của Submartingale trong không gian Banach có thứ tự 1985 Bản tin Khoa học Kỹ thuật, 27, số 1, 15-19
2 Về phương pháp tối ưu trong bài toán phát hiện nhanh nhất có kể đến thời gian kiểm tra 1985 Bản tin Khoa học Kỹ thuật, 29, số 2, 73-77
3 Confidence regions in nonlinear regression models 1992 Application of Math. 37, N1, 29-39 ISSN: 0862-7940
4 On parameter-effects arrays in nonlinear regression models 1993 Application of Math, 38, N2, 123-132 ISSN: 0862-7940
5 Reparametrizations in nonlinear regression models 1993 The Indian Jur. of Stat. (Sankhy), Ser. B, 55, N1, 118-123 ISSN: 0976-8386
6 Confidence regions and the problem of reparametrization in nonlinear regression 1994 Tatra Mountains Math. Publications, 7, 223-228 ISSN 1210 – 3195
7 Influence of perturbations on functions of parameters in nonlinear regression models, Proceedings of Inter 1999 Conf. on Prob. and Stat. And their App. Hanoi, 79-85
8 Một số mô hình toán học ứng dụng trong quân sự 1999 Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội, 1, 99-120
9 Xác định chiều sâu lớn nhất của sói sau đập tràn 1999 Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toàn quốc lần thứ nhất, Hà Nội, 3, 725-730
10 Phép nhân mảng – mảng các đạo hàm riêng 2001 Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 13, Học viện Kỹ thuật QS, T8, 141- 146
11 Định hướng quân sự môn xác suất thống kê ở các trường quân đội 2001 Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 13, Học viện Kỹ thuật QS, T8, 191-194
12 Xấp xỉ bậc cao hàm mô hình theo một nhóm các tham số 2005 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, 113, 4, 5-12
13 Một số ứng dụng của thống kê toán học trong kỹ thuật và công nghệ 2006 Tạp chí Ứng dụng Toán học, IV, 2, 73-92
14 Mô phỏng một số quá trình ngẫu nhiên thông dụng 2009 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 69, 31-35
15 Phương pháp tổng hợp trong giảng dạy cao học, vấn đề tự đọc và định hướng thực tiễn 2011 Hội thảo Khoa học Đổi mới phương pháp giảng dạy, Học viện KTQS, 6/2011. 147-152
16 Hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu toán và khoa học 2012 JOURNAL OF Tạp Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol. 57, No. 5, pp. 32-38
17 Đọc sách của học viên trong quá trình đào tạo 2012 Tạp chí nhà trường Quân đội, số 6, 37 - 39
18 The roughness of model function to the basis functions 2013 Journal of Mathematics and System Science, 3, 285-290 ISSN: 2159-5291
19 The power of change –point test for two-phase regression 2014 Applied Mathematics, Vol5, No 19, 2994-3000 ISSN Print: 2152-7385 ISSN Online: 2152-7393
20 Cần nhanh chóng đưa loại toán gắn với thực tiễn vào nội dung giảng dạy ở Việt Nam 2015 Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Educational Sci., 2015, Vol.60, No2, 77-83. ISN 2354-1075
21 Độ nháp của hàm mô hình và áp dụng vào bài toán điểm chuyển 2015 Tạp chí Ứng dụng Toán học

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Bài tập Xác suất Thống kê trong Quân sự 2001 Nxb Học viện KTQS
2 Mô hình hồi quy 2004 Nxb Học viện KTQS
3 Giải tích – Những bài tập nâng cao 2005 Nxb Giáo dục
4 Những bài toán Giải tích chọn lọc 2005 Nxb Quân đội Nhân Dân
5 Xác suất Thống kê 2010 Nxb Giáo dục Việt Nam
6 Giáo trình Toán Ứng dụng (Dùng cho hệ Cao đẳng) 2011 Nxb Quân đội Nhân dân
7 Giáo trình Toán Cao cấp (Dùng cho hệ Đại học) 2011 Nxb Quân đội Nhân dân
8 Giáo trình Giải tích I 2012 Nxb Giáo dục Việt Nam
9 Giáo trình Giải tích II 2012 Nxb Giáo dục Việt Nam
10 Đại số và Hình học (Dành cho Đào tạo hệ Quốc tế) 2016 Nxb Quân đội Nhân dân

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm