Thứ Hai ,Tháng Mười Hai 10, 2018

Giảng viên: Trần Hà Thanh - Khoa Công nghệ thông tin

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Hà Thanh
Thạc sĩ - NCS
12/10/1969
Nam
Hà Tĩnh
348 Đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Chưa có thông tin
thanhth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kĩ thuật quân sự
Công nghệ thông tin
Chưa có thông tin
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Công nghệ thông tin
2004
Học viện Kĩ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

1. Nghiệp vụ sư phạm; 2. Cao cấp lý luận chính trị

Quá trình công tác chuyên môn

04/1996-06/2003 Trường CĐ GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giáo viên bộ môn Tin học
07/2003-03/2004 Trường CĐ GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Trưởng bộ môn Tin học
04/2004-04/2006 Trường CĐ GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Phó trưởng khoa CNTT
05/2006-07/2011 Trường CĐ GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Trưởng khoa CNTT
08/2011-09/2013 Khoa CNTT Trường ĐH CNGTVT Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
10/2013-10/2015 Khoa CNTT, Trường ĐH CNGTVT Phó trưởng khoa, phụ trách khoa CNTT, chủ tịch hội đồng khoa CNTT
11/2015- nay Trường ĐH CNGTVT Phó trưởng khoa, phụ trách khoa CNTT, chủ tịch hội đồng khoa CNTT, kiêm Giám đốc trung tâm CNTT

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp độ nhận thức( Bloom) để đánh giá kết quả học tập của SV, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu hẹ thống search engine. Ứng dụng lọc nội dung trên mạng xã hội facebook. 2017 Cấp Tỉnh Thành viên
3 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách. 2017 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Research regression function of Vocational education training quality of Transport sector in Viet Nam 2017 International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm