Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Trần Quang Minh - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Quang Minh
Thạc sỹ
01/12/1988
Nam
Hà Nội
51 Hàng Buồm
0982840112
minhtq@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình ngầm, mỏ và các công trình đặc biệt
2010
Học viện Kỹ thuật quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bình thường

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học, Cao đẳng

Quá trình công tác chuyên môn

10/2007 Tổ bộ môn Cầu - Khoa Công trình - Trường Cao đẳng GTVT Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm