Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Trần Quốc Tuấn - Khoa Khoa học cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Quốc Tuấn
Tiến sĩ
12/11/1981
Sơn La
tập thể X49, cầu Đôi, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
0986239686
tuantq@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Vật lý
Việt Nam
2003
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Phương pháp giảng dạy vật lý
2008
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Vật lý chất rắn
2016
Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội
Chế tạo và nghiên cứu hạt nano bạc, vàng và thử nghiệm ứng dụng

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Tiếng Anh TOEIC, Chứng chỉ Tin học IC3, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Chứng chỉ Quốc phòng - An ninh đối tượng III, Bằng TCLLCT.

Quá trình công tác chuyên môn

2003-2005 Trường THPT Chuyên Sơn La Giáo viên Vật lý
2007-2009 Đại học Công nghiệp Hà Nội Giảng viên Vật lý
2009-2011 Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghiên cứu viên
2011 đến nay Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên Vật lý

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Từ tính của các hệ vật liệu vô định hình kích thước nm chế tạo bằng hóa siêu âm 2011 Cấp Nhà nước Thành viên
2 Từ tính của các hệ vật liệu vô định hình kích thước nm chế tạo bằng hóa siêu âm 2011 Cấp Nhà nước Thành viên
3 Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm và các giải pháp an toàn trong phòng trừ sâu bệnh cho cây nho Ninh Thuận 2012 Cấp Trường Thành viên
4 Chế tạo vật liệu đa chức năng nano phân tán trên nền than hoạt tính và ứng dụng trong xử lí môi trường. 2012 Cấp Trường Thành viên
5 Nghiên cứu mô phỏng tương tác tĩnh điện mạnh của phân tử ADN trong vi rút khi có mặt các phản ion đa hóa trị. 2015 Cấp Nhà nước Thành viên
6 Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Preparation and application of Fe3O4 and FePt nanoparticles 2008 Journal of Science, Mathematics - Physics
2 SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES AND CONJUGATING THEM WITH TRASTUZUMAB FOR EARLY DETECTION OF BREAST CANCER CELLS 2009 Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6
3 SYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES FROM BULK METALLIC GOLD BY A SONOELECTROCHEMICAL METHOD 2010 The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology
4 Preparation and properties of silver nanoparticles loaded in activated carbon for biological and environmental applications 2011 Journal of Hazardous Materials
5 Application of Gold Nanoparticles for Early Detection of Breast Cancer Cells 2011 e-Journal of Surface Science and Nanotechnology
6 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 963: Phương pháp điều chế dung dịch nano kim loại quý dạng keo bằng điện hóa siêu âm 2012 Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam
7 Các hạt nano chế tạo bằng phương pháp hóa học với sự hỗ trợ của các tác động vật lý 2013 Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ
8 Ứng dụng hạt nano bạc trong phòng trừ bệnh mốc sương trên cây nho 2013 Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8
9 Preparation and properties of silver nanoparticles by heat - combined electrochemical method 2015 VNU Journal of science
10 Cơ chế hình thành và phát triển của các hạt nano bạc được chế tạo bằng phương pháp điện hóa siêu âm 2015 Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9
11 Effect of heating rate, impurity concentration of Cu, atomic number, temperatures, time annealing temperature on the structure, crystallization temperature and crystallization process of Ni 1 − x Cu x bulk; x = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 2018 International Journal of Modern Physics B
12 Nghiên cứu ứng dụng hạt nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn 2018 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Vật lý đại cương 1 2014 NXB Giao thông Vận tải
2 Giáo trình Vật lý đại cương 2 2016 NXB Giao thông Vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm