Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Trần Thanh An - Phòng Đào tạo Sau Đại học

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thanh An
Tiến sĩ
12/09/1970
Nam
Hà Nội
Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Công nghệ GTVT- 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Chưa có thông tin
antt@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo Sau Đại học

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Học viện Kỹ thuật quân sự
Máy xây dựng
Việt Nam
1993
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Máy xây dựng
2006
Học viện Kỹ thuật quân sự
Máy xây dựng
2012
Học viện Kỹ thuật quân sự
Nghiên cứu tối ưu các thông số hệ thống treo ô tô khách sử dụng tại Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Quá trình công tác chuyên môn

8/1988-8/1993 Học viện Kỹ thuật quân sự Thiếu úy
9/1993-5/2002 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn Sĩ quan
6/2002-3/2007 Tổ Máy xây dựng - Khoa cơ khí - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Giảng viên
4/2007-8/2011 Tổ Máy xây dựng - Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT) Tổ trưởng
9/2011-9/2014 Bộ môn Máy xây dựng - Khoa Cơ khí- Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên chính, Trưởng bộ môn
10/2014-3/2015 Phòng Thanh tra giáo dục - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên chính, Phó trưởng phòng Thanh tra giáo dục kiêm Trưởng bộ môn Máy xây dựng
3/2015-3/2016 Phòng Đào tạo Sau Đại đại học - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên chính, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại đại học kiêm Trưởng bộ môn Máy xây dựng
3/2016 - nay Phòng Đào tạo Sau Đại đại học - Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên chính, Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại đại học kiêm Trưởng bộ môn Máy xây dựng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Khảo sát động lực học cần trục trong các xưởng sửa chữa máy thi công 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về bảo vệ môi trường trong các trường cao đẳng giao thông vận tải” 2008 Cấp Bộ Thành viên
3 Xây dựng sổ tay hướng dẫn đánh giá phát thải và kiểm soát ô nhiễm phương tiện cơ giới đường bộ 2009 Cấp Bộ Thành viên
4 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí 2011 Cấp Bộ Thành viên
5 Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu bazan đúc phục vụ giao thông vận tải 2011 Cấp Bộ Thành viên
6 Thiết kế, chế tạo thí điểm xe mini-bus điện 12-15 chỗ ngồi. Đánh giá, dự thảo tiêu chuẩn và đề xuất ứng dụng trên một số tuyến vận tải hành khách công cộng tại các thành phố 2015 Cấp Bộ Thành viên
7 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị cắt bê tông cốt thép tích hợp trên máy xúc thủy lực phục vụ thi công và ứng cứu nhanh trong sữa chữa các công trính giao thông 2016 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Ứng dụng tối ưu hóa đa mục tiêu trong thiết kế hệ thống treo ô tô. 2007 Tạp chí GTVT – Số 4.
2 Ảnh hưởng của thanh ổn định đến dao động ngang ô tô. 2009 Tạp chí GTVT – Số 10
3 Mô hình nghiên cứu dao động tổng quát của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. 2011 Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật – Số 142, Học viện KTQS.
4 Tối ưu hệ thống treo ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. 2011 Tạp chí GTVT – Số 11.
5 Nghiên cứu tính toán thảm vệt chống lầy cho phương tiện cơ giới bánh lốp 2014 Tạp chí Cơ khí Việt Nam.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm