Thứ Năm ,Tháng Năm 24, 2018

Giảng viên: Trần Thị Cẩm Loan - Trung tâm Thông tin thư viện

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Cẩm Loan
thạc sĩ
21/05/1984
Nữ
Hà nội
thư viện đại học Công nghệ GTVT
01659591335
loanttc@utt.edu.vn
Hà Nội
Trung tâm Thông tin thư viện

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
đại học sư phạm Thái nguyên
Sư phạm Vật lý
Việt nam
2006
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Vật lý lý thuyết và vật lý toán
2015
Đại học sư phạm hà nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
khá

4. Chứng chỉ:

Tin học ; ngoại ngữ Anh B ;Chứng chỉ nghiệp vụ thông tin thư viện; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy đại học, cao đẳng.

Quá trình công tác chuyên môn

Từ tháng 09/2006đến tháng 07/2010 Trường THPT Nguyễn Trãi, Lương Sơn, Hòa Bình Giáo viên
Từ tháng 07/2010 đến tháng 09/2010 Khoa KHCB Trường ĐHCN GTVT Hà Nội Giảng viên
Từ tháng 09/2010 đến nay Thư viện trường ĐHCN GTVT Hà Nội Nhân viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm