Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Trần Thị Lý - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Lý
Thạc sỹ
06/02/1973
Nữ
Hà Nội
Nhà 06 Ngõ 85 phường Định công quận Hoàn Mai TP Hà Nội
01678330799
lytt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Xây dựng cầu đường
Việt Nam
1995
Cử nhân ngôn ngữ Anh
2004

2. Sau đại học:

Xây dựng công trình đặc biệt
2005
Học viện Kỹ Thuật Quân Sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tin học văn phòng C, Nghiệp vụ sư phạm

Quá trình công tác chuyên môn

8/1995-8/1998 công ty Tư vấn Công trình Giao Thông I, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I Thiết kế
8/1998-4/2011 Giảng viên bộ môn Cầu Cảng,Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
04/2011-01/2012 Bộ môn Cầu,Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, tham gia các hoạt động công đoàn, nghiên cứu khoa học
01/2012-05/2013 bộ môn Cầu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác công đoàn bộ môn
05/2013-10/2015 bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Công tác của công đoàn
10/2015-nay bộ môn Kết cấu – Vật liệu, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ảnh hưởng của góc chéo đến nội lực trong dầm bê tông cốt thép chữ I trong cầu chéo trên đường ô tô. 2012 Cấp Trường Đồng chủ nhiệm
2 Nghiên cứu tính toán kết cấu BTCT chịu lực cục bộ bằng phương pháp dàn ảo 2012 Cấp Trường chủ nhiệm
3 Bitum- Xác định thuộc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp 2016 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 TCVN 1532 - Bitum- Xác định thuộc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp 2016 Viện Khoa học và công nghệ
2 Vạch kẻ đường phản quang dạng băng keo khả năng ứng dụng và một số kết quả thử nghiệm ban đầu trong chỉ dẫn an toàn giao thông ở Việt Nam 2015 Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt 10/2015
3 Đề xuất sử dụng bê tông thân thiện với môi trường cho các tuyến đường đô thị Hà Nội 2017 Tạp chí Môi trường Số 8, Năm 2017
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến cường độ của bê tông cốt sợi thép CĐC 2018 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Kết cấu bê tông cốt thép 2016 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm