Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Trần Thị Thanh Xuân - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Thị Thanh Xuân
GVC - Th.s - NCS
17/02/1978
Nữ
Thái Nguyên
BM Kinh tế- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường ĐH Công nghệ GTVT
0984100163
xuanttt@utt.edu.vn
Thái Nguyên
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học
Trường ĐH Công Đoàn Việt Nam
Kế toán
Việt Nam
2001
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kinh tế Nông nghiệp
2007
Trường ĐH KInh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Đào tạo thí nghiệm viên, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Chứng chỉ tiếng anh B2- khung tham chiếu châu âu, Nghiệp vụ công đoàn,Tin hoc, kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục

Quá trình công tác chuyên môn

2/2004-2/2006 Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm - Phân hiệu cao đẳng GTVT MN (nay là Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên –Trường ĐH Công nghệ GTVT) Hướng dẫn thực hành cho HS-SV
3/2006-3/2011 Giảng viên Bộ môn kinh tế - Trường Đại học công nghệ GTVT – Cơ sở III Giảng dạy và NCKH
4/2011- nay Giảng viên tại Bộ môn kinh tế Cơ sở đào tạo Thái Nguyên –Trường ĐH Công nghệ GTVT. Giảng dạy và NCKH

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Fastacounting trong giải các bài tập kế toán. Qua đó cấp chứng chỉ cho HSSV Cơ sở Thái Nguyên 2011 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Nguồn lực và vấn đề nghèo đói hộ nông dân Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc tự học, tự nghiên cứu cho học sinh sinh viên cơ sở đào tạo Thái Nguyên 2013 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Nâng cao chỉ số gia nhập thị trường và chỉ số lao động cho tỉnh Thái Nguyên. 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
5 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư vào khu vực công nghiệp-xây dựng tại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2016 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài
6 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm hang tiêu dùng ở các siêu thị tại Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên 2017 Cấp Trường Giáo viên hướng dẫn
7 Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT 2017 Cấp Trường Giáo viên hướng dẫn

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ bền vững cho tỉnh Thái Nguyên 2014 Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên
2 Tỉnh Thái Nguyên tập trung cải thiện 3 chỉ số thành phần để nâng cao PCI 2014 Tạp chí Kinh tế và dự báo
3 Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia: Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 2015 Tạp chí Kinh tế và dự báo
4 Vấn đề cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh ở tỉnh Bắc Giang. Cán bộ thực hiện 2015 Tạp chí Kinh tế và dự báo
5 Để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2016-2020 Cán bộ thực hiện 2016 Tạp chí Kinh tế Châu á Thái Bình Dương
6 Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam tăng trưởng và phát triển bền vững” 2016 Tạp chí Kinh tế và dự báo
7 Cải thiện nâng cao chỉ số " Gia nhập thị trường" cho các tỉnh Miền núi phía Bắc 2017 Số 657-Tạp chí Kinh tế và dự báo số 17/2017
8 Provincial competitiveness under the perspective of Vietnamese enterprises: Acase study in Bac Giang province, Vietnam 2017 International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom
9 PROVINCIAL COMPETITIVENESS INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF THE BUSINESS: THE SITUATION AND SOLUTIONS. CASE STUDY IN BAC GIANG, VIETNAM 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, COMMERCE AND MANAGEMENT ijecm.co.uk
10 Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp 2017 Tạp chí Tài chính - Kỳ 1 - Tháng 9/2017
11 Implications on Enhancing the Livelihood of GI Product – making Households in Quang Ninh 2016 Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5- Tháng 12/2016- ID: VS5.184P
12 A LOOK AT MANAGEMENT INFLUENCE ON THE LIVELIHOOD OF HOUSEHOLDS MAKING GI PRODUCTS IN VIETNAM 2017 Hội thảo khoa học quốc tế "Toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững" - ĐH Hà Tĩnh - Tháng 4/2017. ISBN: 978-640-95-0217-0
13 Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh dưới góc nhìn doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp, nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Việt Nam 2017 Hội thảo khoa học Quốc Gia: Kế toán - kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Tại Đại học Quy Nhơn, tháng 11/2017
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi đi mua sắm tại các siêu thị Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên SỐ 7 Tháng 5/2018 Tạp chí Công thương
15 Sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm khi mua sắm hàng tieu dùng ở các siêu thị tại TP Thái Nguyên Tháng 6/2018 Tạp chí Kinh tế và Dự báo
16 Cải thiện, nâng cao chỉ số chi phí không chính thức nhằm thu hút vốn FDI cho các tỉnh Miền núi phía Bắc Việt Nam 2018 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, Phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Hà Nội ngày 20/12/2018

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 2016 NXB Đại học Thái Nguyên

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm