Thứ Bảy ,Tháng Hai 16, 2019

Giảng viên: Trần Trung Hiếu - Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Trung Hiếu
Tiến sĩ
15/05/1982
Nam
Thanh Hóa
Phòng KHCN-HTQT (P205 – H3) Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
0983.615.582- 0243.5527876
hieutrantrung@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Quản lý đầu tư và Xây dựng cơ bản

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học GTVT
Xây dựng Cầu đường bộ
Việt Nam
2005
Ngôn ngữ Anh (Đại học Hà Nội)
2015

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ôtô & thành phố
2011
Đại học GTVT
Xây dựng đường ôtô & thành phố
2017
Đại học GTVT
Nghiên cứu ứng dụng BTXM tro bay làm mặt đường ô tô ở Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Bằng Đại học thứ 2

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Quá trình công tác chuyên môn

7/2005–12/2005 Công ty CP Tư vấn Vinacico, Mỹ Đình – Hà Nội Kỹ sư thiết kế, Nhân viên
01/2006–02/2008 Công ty CP Tư vấn Sao Khuê, Từ Liêm – Hà Nội Kỹ sư thiết kế, Trưởng phòng Dự án
3/2008–3/2009 Bộ môn Đường bộ, khoa Công trình Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên
3/2009–4/2014 Phòng KHCN-HTQT Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, chuyên viên
4/2014–10/2018 Phòng KHCN-HTQT, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng phòng
11/2018--Nay Phòng QLĐT-XDCB, Trường Đại học Công nghệ GTVT Giảng viên, Trưởng phòng

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu các ứng dụng của kết quả thí nghiệm DCP trong việc đánh giá cường độ của nền đường cũ và tại các vị trí xây dựng cống hộp, mố cầu tạm trong điều kiện Việt Nam 2008 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình thu gom, xử lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã bị loại bỏ tại Việt Nam 2009 Cấp Bộ Thành viên chính
3 Nghiên cứu tính toán thiết kế, công nghệ thi công Cống hộp BTCT Mã số: NCKHSV0903 2010 Cấp Trường Hướng dẫn SV NCKH
4 Nghiên cứu giải pháp tái sử mặt đường BTN cũ Mã số: NCKHSV0907 2010 Cấp Trường Hướng dẫn SV NCKH
5 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lái xe thân thiện môi trường góp phần giảm phát thải khí nhà kính và chất gây ô nhiễm không khí Mã số: MT103002 2011 Cấp Bộ Tham gia
6 Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô - Mã số: MT103003 2011 Cấp Bộ Tham gia
7 Nghiên cứu thiết kế thành phần, tính chất cơ học bê tông nhiều tro bay làm đường ô tô ở Việt Nam 2012 Cấp Trường Chủ nhiệm
8 TCVN “Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm (song ngữ Việt - Anh)” Mã số: TC123002 2012 Cấp Bộ Tham gia
9 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng tro bay trong xây dựng công trình nền, mặt đường ô tô ở Việt Nam Mã số: DTSV1112 2012 Cấp Trường Hướng dẫn SV NCKH
10 TCVN “Xác định Mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm” Mã số: TCVN 9843:2013 2013 Cấp Nhà nước Chủ trì biên soạn
11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ "Do-nou" trong xây dựng đường Giao thông nông thôn ở Việt Nam Mã số: DT 134045 2013 Cấp Bộ Tham gia
12 TCCS “Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ” Mã số: TCCS 07:2013/TCĐBVN 2013 Cấp Bộ Tham gia
13 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm đa năng (CBR – Marshall) xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nhiệm và xác định độ ổn định, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Marshall Mã số: DT124040 2014 Cấp Bộ Thư ký
14 TCVN “Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu” Mã số: TCVN 10379:2014 2014 Cấp Bộ Tham gia
15 Nghiên cứu tính toán kết cấu áo đường bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng Mã số: DT104013 2015 Cấp Bộ Chủ nhiệm
16 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng Mã số: BĐKH-36 2015 Cấp Nhà nước Tham gia
17 TCVN “Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô (song ngữ Việt - Anh) (22TCN 273-01)” Mã số: TC113005 2015 Cấp Bộ Tham gia
18 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm điện tử xác định đa chỉ tiêu của vải địa kỹ thuật Mã số: DT134033 2017 Cấp Bộ Tham gia
19 Nghiên cứu chế tạo bê tông Polyme vô cơ sử dụng cát biển làm đường giao thông ở khu vực ven biển và hải đảo Mã số: DT144051 2017 Cấp Bộ Tham gia
20 Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng – Ninh Bình 2018 Cấp Bộ Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Khả năng ứng dụng bê tông tro bay trong xây dựng mặt đường ô tô ở Việt Nam 2014 Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội thảo Khoa học Công nghệ Kỹ thuật giao thông, tháng 4 năm
2 Nghiên cứu đánh giá mức độ phản ứng hóa học trong bê tông tro bay làm mặt đường ô tô 2014 Tạp chí Cầu đường, số 10
3 Ảnh hưởng của tỷ lệ tro bay và nước / chất kết dính đến hiệu quả tro bay trong bê tông 2015 Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội nghị Khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III, tháng 10
4 Thiết kế thành phần bê tông tro bay theo hế số hiệu quả (k) và chế tạo thử nghiệm bê tông làm mặt đường ô tô 2015 Tạp chí Người xây dựng, số 289 & 290 tháng 11 & 12
5 Phương pháp thiết kế và giải pháp kết cấu mặt đường có lớp bê tông nhựa trên nền bê tông xi măng hiện hữu 2015 Tạp chí GTVT, số chuyên đề Hội nghị Khoa học Công nghệ giao thông vận tải lần thứ III, tháng 10
6 Nghiên cứu thử nghiệm một số các tính năng của bê tông tro bay làm mặt đường ô tô 2016 Tạp chí Người xây dựng, số 291 & 292 tháng 01 & 02
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay đến nhiệt độ bê tông mặt đường ô tô 2016 Tạp chí Cầu đường, số 6
8 Nghiên cứu giải pháp tăng cường khả năng kháng nứt mặt đường BTXM giai đoạn tuổi sớm 2017 Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
9 Cải thiện đồ bền của bê tông xi măng bởi tấn công ngoại sun phát: hiệu quả của pu-zơ-lan tự nhiên 2017 Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
10 Mô hình trương nở thể tích của xỉ thép lò thổi chuyển oxy 2017 Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt
11 A RESEARCH ON THE CALCULATION OF THE DESIGN METHOD OF ASPHALT OVERLAY ON EXISTING PAVEMENT ACCORDING TO AASHTO AND THE APPLICATION IN VIETNAM 2018 Tap chí Cầu đường, số 12
12 A Novel Hybrid Approach of Landslide Susceptibility Modeling Using Rotation Forest Ensemble and Different Base Classifiers 2018 Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
13 EXPERIMENTAL MANUFACTURE OF GEOPOLYMER FLY ASH CONCRETE USING SAND IN LABORATORY 2018 The Builder Journal

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Tổ chức Quản lý Công trình xây dựng 2014 NXB Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Trần Văn Hai Nghiên cứu tính toán thiết kế tăng cường lớp bê tông nhựa trên mặt đường bê tông xi măng hiện hữu theo phương pháp AASHTO và ứng dụng ở Việt Nam Thạc sĩ Đang thực hiện

Các hướng nghiên cứu quan tâm