Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 18, 2018

Giảng viên: Trần Trung Kiên - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Trung Kiên
Thạc sỹ KTXD
16/02/1981
Nam
Hà Nội
Bộ môn KTXD - Khoa KTVT - Đại học Công nghệ GTVT
Chưa có thông tin
kienktxd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Xây dựng
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2005
Xây dựng cầu đường
2008

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2011
Đại học Xây dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Ứng dụng CNTT cơ bản, Tiếng Anh B1, Kỹ sư định giá, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, Bồi dưỡng ANQP đối tượng 4

Quá trình công tác chuyên môn

05/2005 – 04/2011 Tổ Cơ sở kỹ thuật, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên
5/2011 – 12/2013 Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
01/2014 – nay Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác Công - Tư (PPP) trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Điểm qua một vài yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thi công xây dựng công trình giao thông 2015 Tạp chí Kinh tế và Dự báo
2 Đổi mới công tác quản lý, bảo trì đường bộ qua việc thực hiện hợp đồng PBC 2016 Tạp chí Kinh tế và Dự báo
3 Một số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thông 2016 Tạp chí Thanh tra tài chính
4 Lựa chọn cơ cấu nguồn vốn tối ưu trong doanh nghiệp 2013 Tạp chí kế toán và kiểm toán
5 Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp 2017 Tạp chí Thanh tra tài chính
6 Thuê tài sản trong doanh nghiệp 2017 Tạp chí Thanh tra tài chính
7 Kinh nghiệm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức PPP 2017 Tạp chí Thanh tra tài chính
8 Doanh nghiệp lựa chọn phương thức huy động vốn 2013 Tạp chí kế toán và kiểm toán
9 Nghiên cứu hợp đồng PBC trong quản lý khai thác và bảo trì đường bộ tại Việt Nam 2016 Nội san KH và CNGT- ĐH CN GTVT
10 Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng dựa trên chất lượng thực hiện (PBC) trong quản lý bảo trì đường bộ trên thế giới và bài học cho Việt Nam 2017 Tạp chí GTVT
11 Giải pháp tăng cường huy động vốn bảo trì đường bộ Việt Nam 2018 Tạp chí GTVT

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm