Chủ Nhật ,Tháng Mười Một 19, 2017

Giảng viên: Trần Trung Kiên - Khoa Kinh tế vận tải

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trần Trung Kiên
Thạc sỹ KTXD
16/02/1981
Nam
Hà Nội
Bộ môn KTXD - Khoa KTVT - Đại học Công nghệ GTVT
Chưa có thông tin
kienktxd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Xây dựng
Kinh tế xây dựng
Việt Nam
2005
Xây dựng cầu đường
2008

2. Sau đại học:

Kinh tế xây dựng
2011
Đại học Xây dựng
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Khá

4. Chứng chỉ:

Tin học văn phòng, Tiếng Anh B1, Kỹ sư định giá, Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Quá trình công tác chuyên môn

05/2005 – 04/2011 Tổ Cơ sở kỹ thuật, Trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT) Giảng viên
5/2011 – 12/2013 Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên
01/2014 – nay Bộ môn Kinh tế xây dựng, Khoa Kinh tế vận tải, Trường ĐH Công nghệ GTVT Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình hợp tác Công - Tư (PPP) trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Điểm qua một vài yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thi công xây dựng công trình giao thông 2015 Tạp chí Kinh tế và Dự báo
2 Đổi mới công tác quản lý, bảo trì đường bộ qua việc thực hiện hợp đồng PBC 2016 Tạp chí Kinh tế và Dự báo

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm