Thứ Tư ,Tháng Một 23, 2019

Giảng viên: Trịnh Hoàng Sơn - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trịnh Hoàng Sơn
Thạc sĩ
10/06/1989
Nam
Hà Nội
Bộ môn Kết cấu Vật liệu - Phòng 303 Nhà A4 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải
0989930513
sonth@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Giao thông vận tải
Vật liệu & Công nghệ xây dựng giao thông
Việt Nam
2013
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
2016
Đại học Giao thông vận tải
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay và định hướng ứng dụng cho kết cấu mặt đường giao thông ở Việt Nam

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tốt

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

5/2013 - 9/2013 Công ty CP Công nghệ tiên tiến Nhật - Việt (JVTek) Kỹ sư Phòng kỹ thuật
10/2013 - 8/2016 Bộ môn Cơ sở - Cơ sở Đào tạo Thái Nguyên - Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
9/2016 - đến nay Bộ môn Kết Cấu Vật liệu - Cơ sở Đào tạo Hà Nội - Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu sử dụng xỉ thép để làm vật liệu thành phần chế tạo bê tông polyme vô cơ 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu đánh giá tình trạng sụt trượt taluy dương trên quốc lộ 3 - địa bàn tỉnh Bắc Kạn 2016 Cấp Trường Tham gia
3 Nghiên cứu khả năng gia cố đất bằng chất kết dính Geopolymer tro bay thông qua chỉ số CBR trong phòng thí nghiệm 2016 Cấp Trường Tham gia
4 Nghiên cứu thành phần, các đặc tính cơ lý của bê tông Geopolymer tro bay và ứng dụng cho kết cấu dầm đúc sẵn 2017 Cấp Bộ Tham gia
5 Nghiên cứu một số tính chất cơ lí của xỉ thép để sử dụng làm cốt liệu cho bê tông geopolymer tro bay 2018 Cấp Trường Hướng dẫn chính NCKHSV
6 Nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng chính đến tính công tác và cường độ của vữa geopolymer tro bay cốt liệu xỉ thép 2018 Cấp Trường Hương dẫn chính NCKHSV

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu một số tính chất cơ học của bê tông Geopolymer tro bay sử dụng xỉ thép làm cốt liệu Tháng 10 năm 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Nghiên cứu đánh giá cải thiện mức độ phục vụ của nút nhờ giải pháp cầu vượt nhẹ tại nút giao thông đô thị - nghiên cứu tình huống tại trục phố Láng Hạ - TP Hà Nội Tháng 11 năm 2015 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Study on total replacement of natural aggregate by steel slag aggregate in fly ash - base geopolymer concrete November 26-27, 2016 2016 International conference on sustainability in civil engineering, UTC, Hanoi
4 Nghiên cứu một số tính chất cơ học của vữa geopolymer tro bay sử dụng cát biển và nước biển Tháng 12 năm 2016 Tạp chí Giao thông vận tải
5 A study on effect of aggregate grading on compressive strength and workability of fly ash based geopolymer concrete totally using steel slag aggregate May-2017 International Journal of Civil Engineering and Technology
6 Influencing of Clay and Binder Content on Compression Strength of Soft Soil Stabilized by Geopolymer Based Fly Ash 2018 International Journal of Applied Engineering Research

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm