Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Trịnh Thị Hoa - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Trịnh Thị Hoa
Thạc sĩ
10/09/1985
Nữ
Hà Nội
Bộ môn Kết cấu - Vật liệu
0966610669
hoatt85@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
Việt Nam
2009
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
2012
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Tiếng anh giao tiếp

4. Chứng chỉ:

B1 - Khung tham chiếu châu âu

Quá trình công tác chuyên môn

Chưa có thông tin.

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm