Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Vũ Đình Thơ - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Đình Thơ
THẠC SĨ
13/03/1988
Nam
HÀ NỘI
Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp
+84986961858
thovd@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Đại học chính quy
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Xây dựng dân dụng và công nghiêp
Vietnam
2011
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Xây dựng dân dụng và công nghiệp
2014
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
B1
Tiếng Nga
Thành thạo

4. Chứng chỉ:

Chưa có thông tin

Quá trình công tác chuyên môn

Từ 11/2011 - đến nay Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ T 2015 Cấp Trường Chủ nhiệm đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nghiên cứu ảnh hưởng độ đàn hồi liên kết trong khung liên hợp thép bê tông 2015 Tạp chí giao thông
2 Phân tích cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm momen 2016 Nội san ĐH Công nghệ GTVT
3 Effect of Rice Husk Ash and Fly Ash on the workability of concrete mixture in the High-Rise Construction 2018 E3S Web of Conferences
4 Model of stressed-strained state of multi-layered reinforced concrete structure with the use of composite 2018 IOPscience

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Giáo trình Kĩ thuật thi công xây dựng - Tập 1 2016 Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm