Thứ Tư ,Tháng Mười Hai 12, 2018

Giảng viên: Vũ Hoài Nam - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Hoài Nam
Tiến sĩ
13/03/1985
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường Bộ, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
(+84) 983 843 387
hoainam.vu@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Xây dựng Cầu đường
Việt Nam
2008
Ngôn ngữ Anh
2013

2. Sau đại học:

Cơ học Kỹ thuật
2010
Trường Đại học Sư phạm Cachan, Cộng hòa Pháp
Cơ học Vật rắn
2015
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QGHN
Phân tích phi tuyến động lực của vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thường xuyên
Tiếng Pháp
Không thường xuyên

4. Chứng chỉ:

Seminar on Road Network Construction Planning and Urban Traffic for Asian Countries (2010), Bộ Thương Mại – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa; Training course in the operation, calibration, processing of data and maintenance of the ARRB Hawkeye 1000 DUO Road Survey System (2012), Tập đoàn ARRB (Australia); Country Focused Training Program in O&M of Expressway (2012), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Enhancing Training Capacity for Road and Bridge Construction Technology Program, (2013), Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica).

Quá trình công tác chuyên môn

12/2009 đến nay Bộ môn Đường Bộ, Khoa Công trình, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường (NAFOSTED) 2015 Cấp Nhà nước Thành viên nghiên cứu chủ chốt
2 Tiếp cận mới về dao động tuyến tính và phi tuyến của tấm bê tông cốt thép 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi nền mặt đường bằng thiết bị FWD-Light 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu xác định mô đun đàn hồi tấm bê tông xi măng mặt đường bằng phương pháp siêu âm 2016 Cấp Trường Chủ nhiệm
5 Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ trụ và vỏ trống gấp nếp và có lõi gấp nếp 2017 Cấp Trường Chủ nhiệm
6 Ổn định phi tuyến của tấm và vỏ nanocomposite FG-CNTRC chịu tải cơ và nhiệt (NAFOSTED) Đang thực hiện Cấp Nhà nước Thành viên tham gia chủ chốt

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels 2012 Composite Structures (Elsevier) (Tạp chí quốc tế ISI)
2 Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened imperfect functionally graded doubly curved thin shallow shells 2013 Composite Structures (Elsevier) (Tạp chí quốc tế ISI)
3 Nonlinear static and dynamic buckling analysis of imperfect eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under axial compression. 2013 International Journal of Mechanical Sciences (Elsevier) (Tạp chí quốc tế ISI)
4 Nonlinear dynamic analysis of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical thin shells under external pressure and surrounded by an elastic medium 2014 European Journal of Mechanics A/Solids (Elsevier) (Tạp chí quốc tế ISI)
5 Nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened functionally graded plates and shallow shells. 2011 Vietnam Journal of Mechanics
6 Nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells under axial compression surrounded by an elastic foundation. 2014 Vietnam Journal of Mechanics
7 An analytical approach to analyze nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells subjected to time dependent axial compression and external pressure. Part 1: Governing equations establishment 2014 Vietnam Journal of Mechanics
8 An analytical approach to analyze nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened functionally graded circular cylindrical shells subjected to time dependent axial compression and external pressure. Part 2: Numerical results and discussion. 2014 Vietnam Journal of Mechanics
9 Nghiên cứu sự phá hủy của dầm dưới tác dụng của tải trọng va chạm. 2010 Tạp chí Khoa học Kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật Quân sự)
10 Phân tích tĩnh tấm phẳng và panel trụ composite có cơ tính biến thiên 2010 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X
11 Phân tích động lực phi tuyến của vỏ thoải không hoàn hảo có cơ tính biến thiên với điều kiện biên tựa bản lề và ngàm. 2010 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ X
12 Nonlinear dynamic buckling of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical shells subjected to axial compression 2012 Proceeding of the second international conference on Engineering Mechanics and Automation, Hanoi
13 Nonlinear axisymmetric dynamic buckling and vibration of functionally graded shallow spherical shells under external pressure including temperature effects resting on elastic foundation 2013 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XI, Thành phố Hồ Chí Minh
14 Nonlinear axisymmetric dynamic analysis of shallow spherical shells with functionally graded coatings under external pressure including temperature effects and resting on elastic foundation 2014 Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội
15 Research on nonlinear static and dynamic buckling of eccentrically stiffened cylindrical panels with outer functionally graded coating under elastic foundation subjected to mechanical loads. 2014 Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
16 A semi-analytical approach of nonlinear static and dynamic buckling of imperfect circular cylindrical shells with functionally graded coatings on two surfaces surrounded by an elastic medium under axial compression. 2014 Tuyển tập công trình Hội thảo Khoa học Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
17 Phân tích tần số dao động tự do tuyến tính của bản mặt cầu trực giao bằng lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất 2014 Kỷ yếu hội thảo nhà khoa học trẻ ngành GTVT (Viện Khoa học Công nghệ GTVT)
18 Nonlinear dynamic buckling analysis of axially loaded stiffened toroidal shell segments withFGM coatings surrounded by an elastic medium 2015 Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation.
19 Nonlinear buckling analysis of eccentrically stiffened toroidal shells segments with FGM coatings subjected to axial loads and surrounded by an elastic foundation 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
20 Buckling analysis of stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to thermal loads 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
21 Nonlinear vibration of eccentrically stiffened functionally graded doubly curved shallow shells based on improved Donnell equations 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
22 Research on nonlinear postbuckling of eccentrically stiffened doubly curved shells with functionally graded coatings based on improved Donnell theory 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
23 Nonlinear analysis on flutter of stiffened toroidal shell segments with functionally graded coatings and elastic foundation based on Ilyushin supersonic aerodynamic theory 2015 Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ III (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
24 Buckling analysis of corrugated pipings subjected to external pressure and surrounded by elastic medium 2016 Tạp chí GTVT số 7/2016
25 Elastic stability of trapezoidal corrugated metal pipings subjected to external pressure 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
26 Nonlinear dynamic analysis of shear deformable functionally graded shallow spherical shell resting on elastic foundations subjected to external pressure 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
27 Nonlinear buckling and postbuckling of Corrugated Core Sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded non-corrugated coatings subjected to mechanic load 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
28 Nonlinear dynamic analysis of functionally graded corrugated circular cylindrical shells subjected to external pressure 2016 Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite Cơ học, Công nghệ và ứng dụng
29 Nonlinear dynamic analysis of functionally graded sandwich shallow spherical shell resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
30 Nonlinear dynamic analysis of corrugated core sandwich cylindrical panel with symmetric functionally graded coatings subjected to mechanic load 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
31 Nonlinear buckling and postbuckling of functionally graded sandwich corrugated toroidal shell segment subjected to external pressure 2016 The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation
32 Ultrasonic testing methods in determining Elastic modulus of concrete pavement plates 2016 Nội san Khoa học và Công nghệ Giao thông
33 Nonlinear buckling analysis of core-corrugated convex toroidal shell segment subjected to external pressure 2017 Tuyến tập công trình hội nghị nghiên cứu trẻ ngành GTVT (Tạp chí GTVT số đặc biệt)
34 Nonlinear buckling and postbuckling of trapezoidal corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to axial loads. 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
35 Nonlinear dynamic buckling of round corrugated functionally graded sandwich cylindrical shells subjected to external pressure surrounded by elastic foundation 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
36 Comparison of buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells subjected axial compression for Donnell and improved Donnell shell theory 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
37 Research on postbukling of spiral stiffened functionally graded shell under axial compression 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
38 Postbuckling analysis of multilayer-corrugated-core functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
39 Nonlinear buckling and postbuckling analysis of lattice eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panel subjected to mechanic loads by using FSDT 2018 Tuyển tập công trình hội nghị cơ học toàn quốc 2017
40 Nonlinear buckling analysis of triangular corrugated-core functionally graded sandwich toroidal shell segments subjected to external pressure 2017 Tạp chí Giao thông Vận tải
41 Nonlinear approach on torsional buckling and postbuckling of functionally graded cylindrical shells reinforced by orthogonal and spiral stiffeners in thermal environment 2018 Part C: Journal of Mechanical Engineering Science (SCI Journal)
42 Nonlinear thermo-mechanical buckling and post-buckling of multilayer FGM cylindrical shell reinforced by spiral stiffeners surrounded by elastic foundation subjected to torsional loads 2018 European Journal of Mechanics - A/Solids (SCI Journal)
43 Nonlinear vibration of functionally graded sandwich shallow spherical caps resting on elastic foundations by using first-order shear deformation theory in thermal environment 2018 Journal of Sandwich Structures & Materials (ISI Journal)
44 Buckling analysis of parallel eccentrically stiffened functionally graded annular spherical segments subjected to mechanic loads 2018 Mechanics of Advanced Materials and Structures (ISI Journal)
45 Thuật toán số thiết kế đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục 2018 Tạp chí Giao thông Vận tải VN

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Khai thác và bảo dưỡng Đường 2014 NXB Giao thông Vận tải
2 Quản lý khai thác Đường 2017 NXB Xây dựng

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Ngô Văn Dân Phân tích ổn định tĩnh phi tuyến của cọc chống ống thép có gân xiên gia cường chịu nén dọc trục có nền đàn hồi bao quanh bằng phương pháp năng lượng Thạc sĩ 2017
2 Nguyễn Văn Việt Phân tích tấm vô hạn nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi Thạc sĩ 2017
3 Nguyễn Đình Tuấn Phân tích ổn định động phi tuyến của đường ống gấp nếp trong nền đàn hồi dưới tác dụng của áp lực ngoài và bằng phương pháp Galerkin Thạc sĩ 2018
4 Hoàng Văn Quy Ổn định phi tuyến của vỏ bán trụ Composite lớp trong nền đàn hồi Pasternak, ứng dụng trong phân tích kết cấu cống vòm Composite Thạc sĩ 2018
5 Lưu Ngọc Quang Nghiên cứu đường cong chuyển tiếp liên tục đối xứng có gia tốc ly tâm trơn và liên tục Thạc sĩ 2018
6 Vũ Hoàng Dương Nghiên cứu dạng đường cong chuyển tiếp liên tục bất đối xứng có lực ly tâm liên tục và trơn Thạc sĩ 2018 (dự kiến)
7 Lê Đức Hiếu Tấm nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi Pasternak theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao, ứng dụng trong phân tích kết cấu mặt đường BTXM Thạc sĩ 6/2018 (Dự kiến)

Các hướng nghiên cứu quan tâm