Thứ Tư ,Tháng Mười 17, 2018

Giảng viên: Vũ Ngọc Khiêm - PHT Vũ Ngọc Khiêm

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Ngọc Khiêm
PGS.TS
11/04/1966
Nam
Thanh Hoá
Số 54 Phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Chưa có thông tin
khiemvn@utt.edu.vn
Hà Nội
PHT Vũ Ngọc Khiêm

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính quy
Đại học Hàng Hải
Máy tàu thuỷ
Việt Nam
1988
Tiếng Anh
1998

2. Sau đại học:

Cơ khí chế tạo máy
2000
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Động cơ nhiệt
2006
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Nghiên cứu cải thiện các thông số công tác của động cơ diesel 4 kỳ tăng áp bằng tua bin khí xả khi đóng tải đột ngột

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Thông thạo
Tiếng Nga
Thông thạo

4. Chứng chỉ:

Chứng chỉ Tin học văn phòng, Chứng chỉ Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư và đấu thầu, Chứng nhận Nâng cao năng lực toàn diện về quản lý dự án QDA, Chứng nhận Kiến thức QUốc phòng an ninh đối tượng II, Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên

Quá trình công tác chuyên môn

1990 - 1995 Xí nghiệp liên hiệp Vận tải biển Pha Sông
1995 - nay Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thộng tự động bổ sung khí cho động cơ Điezen tăng áp bằng tua bin khí xả 2004 Cấp Bộ Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu chế tạo thiết bị kiểm tra ECU của các xe ô tô đời mới 2005 Cấp Bộ Chủ nhiệm
3 Đề án "Xây dựng Sổ tay hướng dẫn đánh giá phát thải và kiểm soát ô nhiễm phương tiện cơ giới đường bộ" 2008 Cấp Bộ Chủ nhiệm
4 Dự án "Chế tạo thử nghiệm ô tô hybrid điện trên cơ sở hoán cải một mẫu xe đang sử dụng phổ biến tại Việt Nam" 2010 Cấp Bộ Chủ nhiệm
5 Dự án " xây dựng sổ tay hướng dân nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong hệ thống động lực tàu thuỷ" 2012 Cấp Bộ Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố

1 Xây dựng các chế độ làm việc của động cơ xăng lắp trên xe hybrid 2010 Tạp chí Giao thông vận tải
2 Kháo sát ảnh hưởng của nhiên liệu sinh học đến các chỉ tiêu kinh tế - năng lượng - môi trường 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
3 Nghiên cứu ảnh hưởng của pha phối khí tới chế độ làm việc của động cơ xăng khi ứng dụng cho xe hybird 2012 Tạp chí Giao thông vận tải
4 Khảo sát đặc tính của động cơ diesel tàu thuỷ khi sử dụng nhiên liệu diesel và biodiesel 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
5 Cải thiện chế độ làm việc của động cơ xe Matiz khi hoán cải thành xe hybrid 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
6 Làm mát khí tăng áp cho động cơ diesel tàu thuỷ bằng phương pháp làm lạnh hấp thụ 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam
7 Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trưởng của động cơ diesel 2014 Tạp chí Giao thông vận tải
8 Đánh giá hiện trạng kỹ thuật của xe tải lắp đông cơ diesel đang lưu hành ở Việt Nam 2015 Tạp chí Giao thông vận tải (số đặc biệt)
9 Tính toán mức phát thải của động cơ xăng khi hoạt động trong vùng thường xuyên trên xe hybrid 2015 Tạp chí Giao thông vận tải (Số đặc biệt)
10 Thiết kế, chế tạo ô tô mini bus điện 12-15 chỗ ngồi phục vụ vận tải hành khách công cộng trong thành phố 2015 Tạp chí Giao thông vận tải (Số đặc biệt)

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

1 Bảo vệ môi trường giao thông vận tải 2009 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
2 Bảo vệ môi trường giao thông vận tải (tái bản) 2015 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
3 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực cơ giới khí giới giao thông vận tải 2015 Nhà xuất bản Giao thông vận tải
4 Sổ tay hướng dẫn Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu hệ thống động lực tàu thuỷ 2015 Nhà xuất bản Giao thông vận tải

4. Hướng dẫn sau đại học

1 Lê Quang Thắng Khảo sát chế độ làm việc của động cơ lắp trên xe máy hybrid Thạc sĩ 2011
2 Trần Trọng Tuấn Khảo sát chu trình công tác của động cơ diesel tàu thuỷ khi chuyển sang dùng nhiên liệu biodiesel Thạc sĩ 2013
3 Nguyễn Văn Tuân Nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu phối khí của động cơ xăng khi dùng cho xe hybrid Tiến sĩ 2015
4 Nguyễn Văn Tài “Nghiên cứu cải thiện chế độ làm việc của động cơ xe taxi khi hoạt động trong thành phố” Thạc sĩ 2015

Các hướng nghiên cứu quan tâm