Thứ Năm ,Tháng Một 24, 2019

Giảng viên: Vũ Thành Long - Khoa Công trình

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thành Long
Thạc sỹ kỹ thuật
30/11/1983
Nam
Hà Nội
Bộ môn Đường bộ, P308 nhà A4 trường Đại học CN GTVT, số 54 Triều Khúc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Chưa có thông tin
longvt@utt.edu.vn
Hà Nội
Khoa Công trình

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính Quy
Trường Đại học giao thông vận tải Hà Nội
Xây dựng Cầu đường bộ
Việt Nam
2007
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Đường ô tô và sân bay
2011
Học viện Kỹ thuật Quân sự
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Tiếng Anh
Trung bình
Tiếng Pháp
Trung bình

4. Chứng chỉ:

Nghiệp vụ sư phạm; Enhancing Training Capacity for Road and Bridge Construction Technology Program, (2013), Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica).....

Quá trình công tác chuyên môn

2007 Công ty cổ phần Giao thông công chính Kỹ sư thiết kế
12-2007 Đại học công nghệ GTVT Giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

1 Cải tạo nâng cấp đường nông thôn dùng công nghệ đất gia cố 2008 Cấp Trường Tham gia
2 Nghiên cứu điểm đen phòng chống tai nạn giao thông 2013 Cấp Trường Tham gia

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm