Thứ Ba ,Tháng Mười Hai 18, 2018

Giảng viên: Vũ Thị Kiều Trang - Phòng Đào tạo

Chọn ảnh đại diện

Lý lịch sơ lược


Vũ Thị Kiều Trang
Thạc sỹ
18/02/1976
Nữ
Hoàng Mai - Hà Nội
Phòng 2530 - CT11 khu đô thị Kim Văn Kim Lũ - phường Đại Kim - Q. Hoàng Mai - Hà Nội
0974840688
trangvtk@utt.edu.vn
Hà Nội
Phòng Đào tạo

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Chính qui
Trường Đại học Văn hoá
Thông tin - Thư viện
Việt Nam
1997
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

2. Sau đại học:

Quản lý Giáo dục
2008
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin

3. Ngoại ngữ

Anh văn
Bình thường

4. Chứng chỉ:

C

Quá trình công tác chuyên môn

từ 01/1998 đến nay Phòng Đào tạo Chuyên viên

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Chưa có thông tin.

2. Các công trình khoa học đã công bố

Chưa có thông tin.

3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản

Chưa có thông tin.

4. Hướng dẫn sau đại học

Chưa có thông tin.

Các hướng nghiên cứu quan tâm