Chu Văn Huỳnh

Chu Văn Huỳnh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng mô hình và nghiên cứu động lực học phanh ô tô sử dụng hệ thống phanh "by wirre"
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu khả năng chống lật của xe tải với mô hình điều khiển kết hợp sự làm việc của thanh ổn định ngang và hệ thống phanh
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu động lực học quay vòng của ô tô có trang bị hệ thống ABS+VDC
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Truyền động phân nhánh công suất thủy tĩnh cho máy kéo nông nghiệp
  2018
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số tháng 5/2018, trang 101-105
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin