Công Minh Quang

Công Minh Quang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  19/05/1959
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc-Thanh Xuân Nam-Thanh Xuân
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  quangcm@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0912073493
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường đại học Thủy Lợi Hà Nội
 • Ngành học
  Công trình
 • Năm tốt nghiệp
  10/1982
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chứng chỉ C
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kỹ thuật công trình GT
 • Nơi đào tạo
  Học viện KTQS Bộ quốc phòng
 • Năm cấp bằng
  1995
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục, tiếng Anh C
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1982-1986
  Cục kỹ thuật-Đặc khu Quảng Ninh
  Trợ lý kỹ thuật Ban thủy điện nhỏ
 • 1987-2001
  Tổ Cầu Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên
 • 2002-2008
  Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Phó Trưởng phòng
 • 2009-2016
  Phòng CTHSSV Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Trưởng phòng
Các hướng nghiên cứu quan tâm