Đinh Quang Toàn

Đinh Quang Toàn

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành GTVT
  Vai trò: Thành viên
  2012
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển nhân lực ngành, nghề trọng điểm ngành GTVT
  Vai trò: Thành viên
  2013
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Đường sắt Đô thị
  Vai trò: Thành viên
  2014
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu phát triển nhân lực quản lý và khai thác đường cao tốc Việt Nam
  Vai trò: Thành viên
  2014
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách
  Vai trò: Thành viên
  2017
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Giao thông vận tải trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  Vai trò: Thành viên
  2018 (đang triển khai)
  Cấp Bộ
 • 7
  Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ >15 năm), có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng, công suất 200 tấn/năm
  Vai trò: Thành viên
  2018 (đang triển khai)
  Cấp Nhà nước
 • 8
  Nghiên cứu tác động của các hiệp định đa biên về dịch vụ vận tải hàng không (Multilateral Agreements on Air Service -MAAS) giữa các nước trong ASEAN tới thị trường VTHK và đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách vận tải hàng không của Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Bộ
 • 9
  Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019 (đang triển khai)
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Ứng dụng mô hình Cournot vào hoàn thiện chính sách vận tải cho hàng không Việt Nam trên thị trường hàng không thống nhất ASEAN
  2019
  Tạp chí GTVT, số tháng 6/2019
 • 2
  Ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động logistics của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế - thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
  2018
  Tạp chí khoa học Việt Nam Hội nhập, số tháng 12/2018
 • 3
  Một số giải pháp cắt giảm chi phí logistics tại Việt Nam đến năm 2025
  2018
  Tạp chí GTVT, số tháng 12/2018
 • 4
  Ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp dịch vụ logistics nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng
  2018
  Hội thảo khoa học do Sở Công thương Hà Nội (UBND TPHN) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức, tháng 11/2018
 • 5
  Đánh giá Đề án phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàng không đến năm 2020 đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)
  2018
  Hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức, tháng 12/2018
 • 6
  Các phương pháp đo lường văn hóa an toàn hàng không trên thế giới và đề xuất giải pháp áp dụng ở Việt Nam
  2017
  Tạp chí GTVT, số tháng 8/2017
 • 7
  Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không dân dụng nhằm đảm bảo an toàn hàng không giai đoạn 2010 - 2016
  2017
  Hội thảo "20 năm An toàn hàng không" do Cục HKVN phối hợp với Ủy Ban ATGTQG và Hội KH&CN HKVN, tháng 10/2017
 • 8
  Khảo sát các phương pháp đo lường văn hóa an toàn hàng không trên thế giới và những điểm cần lưu ý ban đầu khi áp dụng ở Việt Nam
  2017
  Hội thảo "20 năm An toàn hàng không" do Cục HKVN phối hợp với Ủy Ban ATGTQG và Hội KH&CN HKVN, tháng 10/2017
 • 9
  Phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2010-2016
  2017
  Tạp chí GTVT số tháng 12/2017
 • 10
  Phân tích thực trạng loại hình vận tải đa phương thức trong ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam
  2016
  Tạp chí GTVT, số tháng 9/2016
 • 11
  Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nhân lực tại Cảng vụ hàng không miền Bắc
  2016
  Tạo chí GTVT, số tháng 10/2016
 • 12
  Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực tại Cảng vụ hàng không miền Bắc đến năm 2025
  2016
  Tạo chí GTVT, số tháng 12/2016
 • 13
  Hoàn thiện quy trình dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không trong bối cảnh liên minh hàng không quốc tế
  2015
  Tạp chí Hàng không Việt Nam - Cục HKVN, kỳ 1 tháng 03/2015
 • 14
  Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách giá trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh toàn cầu
  2014
  Thông tin kinh tế khoa học hàng không - Viện KHHK, số 2/2014
 • 15
  Liên minh toàn cầu trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập quốc tế
  2014
  Tạp chí Hàng không Việt Nam - Cục HKVN, kỳ 1 tháng 5/2014
 • 16
  Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách phân phối trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh toàn cầu
  2014
  Tạp chí Hàng không Việt Nam - Cục HKVN, kỳ 1 tháng 6/2014
 • 17
  Cơ hội và thách thức của Vitetnam Airlines khi gia nhập liên minh toàn cầu SkyTeam
  2014
  Tạp chí Hàng không Việt Nam - Cục HKVN, kỳ 1 tháng 9/2014
 • 18
  Chính sách xúc tiến trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh hàng không quốc tế
  2014
  Thông tin kinh tế khoa học hàng không - Viện KHHK, số 5/2014
 • 19
  Xây dựng mô hình bài toán nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh hàng không quốc tế
  2014
  Tạp chí GTVT, số tháng 9/2014
 • 20
  Chính sách sản phẩm dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không trong bối cảnh liên minh hàng không quốc tế
  2014
  Tạp chí Hàng không Việt Nam - Cục HKVN, kỳ 1 tháng 10/2014
 • 21
  Thực trạng về kênh phân phối trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh toàn cầu
  2013
  Thông tin kinh tế khoa học hàng không - Viện KHHK, số 3 và 4 tháng 5, 6, 7, 8 năm 2013
 • 22
  Chính sách giá vé trong vận tải hành khách bằng đường hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh toàn cầu
  2013
  Thông tin kinh tế khoa học hàng không - Viện KHHK, số 5 và 6 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2013
 • 23
  Nghiên cứu ứng dụng marketing trong vận tải hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh quốc tế
  2012
  Tạp chí GTVT, số tháng 10/2012
 • 24
  Vai trò của giá cả trong vận tải hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh quốc tế
  2012
  Tạp chí GTVT, số tháng 11/2012
 • 25
  Nghiên cứu hệ thống giá cước trong vận tải hàng không ở Việt Nam thời kỳ hội nhập và liên minh quốc tế
  2012
  Tạp chí GTVT, số tháng 12/2012
 • 26
  Ứng dụng phối thức marketing mix trong vận tải hàng không thời kỳ hội nhập và liên minh quốc tế
  2012
  Thông tin kinh tế khoa học hàng không - Viện KHHK, số 5 và 6 tháng 9, 10, 11, 12 năm 2012
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Hoàng Thị Diệu Hương (Trường Đại học GTVT, ngành Quản trị kinh doanh, mã số 8340101)
  Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nhân lực tại Cảng vụ hàng không miền Bắc
  Trình độ: Thạc sĩ
  2016 (hỗ trợ)
 • 2
  Nguyễn Sỹ Hoàng (Trường Đại học GTVT, ngành Quản trị kinh doanh, mã số 8340101)
  Giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ hành khách, hành lý tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Nội Bài
  Trình độ: Thạc sĩ
  2017 (hỗ trợ)
 • 3
  Trần Minh Tuyến (Ngành Quản lý Kinh tế, Mã số 8310110)
  Quản lý chi ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Lai Châu
  Trình độ: Thạc sĩ
  T6/2019
 • 4
  Hoàng Nhật Tân (Ngành Quản lý Kinh tế, Mã số 8310110)
  Quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
  Trình độ: Thạc sĩ
  T6/2019
 • 5
  Lê Đức Lương (Ngành Quản lý xây dựng, mã số 8580302)
  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Gia Lâm giai đoạn 2020÷2030
  Trình độ: Thạc sĩ
  T7/2019
 • 6
  Trần Trí Anh (Ngành Quản lý xây dựng, mã số 8580302)
  Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến năm 2030
  Trình độ: Thạc sĩ
  T7/2019