Dương Văn Nhung

Dương Văn Nhung

Tiến sỹ Khoa học Kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội các tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế).
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  1991-1992
  Cấp Bộ
 • 2
  Chương trình quy hoạch tổng thể Đồng bằng Sông Hồng
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  1993
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Việt Nam.
  Vai trò: Thư ký chương trình
  1994
  Cấp Bộ
 • 4
  Dự án phát triển nông nghiệp gắn với an ninh dinh dưỡng tại Xã Chương Dương, huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây (cũ).
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  1995
  Cấp Bộ
 • 5
  Xây dựng và thực hiện các dự án về Phát triển Nông thôn mới
  Vai trò: Cán bộ tham gia và thực hiện
  2014-2016
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin