Hồ Sĩ Lành

Hồ Sĩ Lành

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu các loại hư hỏng mặt đường bê tông (mặt đường bê tông nhựa, mặt đường bê tông xi măng có khe co giãn, mặt đường bê tông cốt thép liên tục), phương pháp xác định và biện pháp sửa chữa
  Vai trò: Hướng dẫn (NCKH Sinh viên)
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu phần mềm FB Pier ứng dụng trong tính toán móng cọc có xét đến sự làm việc của cọc đồng thời với đất nền
  Vai trò: Hướng dẫn (NCKH Sinh viên)
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng – Ninh Bình
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Bộ
 • 4
  Phát triển công cụ mô phỏng số nhằm mục đích nghiên cứu dòng chảy trong môi trường rỗng có vết nứt cho chất lỏng Newton và chất lỏng phi Newton (NAFOSTED)
  Vai trò: Thành viên chủ chốt
  2019-2022
  Cấp Nhà nước
 • 5
  Phát triển mô hình dự báo và đánh giá thiên tai dựa vào các thuật toán trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật tối ưu hóa sử dụng công nghệ địa không gian tại khu vực Quảng Nam và Điện Biên (NAFOSTED)
  Vai trò: Thành viên chủ chốt
  2019-2024
  Cấp Nhà nước
 • 6
  Nghiên cứu mối tương quan thực nghiệm giữa vận tốc sóng cắt Vs và sức kháng xuyên tiêu chuẩn NSPT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  Đang thực hiện
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  "Development and Application of A Novel Hybrid Soft Computing Model (RF-PSO) Using Random Forest (RF) and Particles Swarm Optimization (PSO) for Estimation of Shear Strength of Soil"
  2020
  sustainability-IF = 2.592(ISI)
 • 2
  Adaptive Network Based Fuzzy Inference System with Meta-Heuristic Optimizations for International Roughness Index Prediction
  2019
  Applied sciences - ISI journal (IF (2018) = 2.217)
 • 3
  Fundamental Study on Durability of Cement-Treated Clay in Contact with Surrounding Clay
  2019
  International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE), Korea.
 • 4
  Development of Hybrid Artificial Intelligence Approaches and Support Vector Machine for Predicting the Marshall Parameters of Stone Matrix Asphalt
  2019
  Applied sciences - ISI journal (IF (2018) = 2.217)
 • 5
  Development of Artificial Intelligence Models for the Prediction of Compression Coefficient of Soil: An Application of Monte Carlo Sensitivity Analysis
  2019
  Science of the Total Environment (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.61)
 • 6
  Lan Chau Nguyen, Hai Long Chu, Lanh Si Ho*, Soil Treatment by Benotnite and Fly Ash for Liners of Waste Landfill: A Case Study in Vietnam
  2019
  International journal of GEOMATE (ESCI-ISI)-17(2019)315-322
 • 7
  Study on Cement-Treated Soil with RoadCem Additive in Construction of Rural Traffic Road: A Case Study in Viet Nam
  2019
  (DOI: 10.1007/978-981-15-0802-8_137 In book: CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure, Proceedings of the 5th International Conference on Geotechnics, Civil Engineering Works and Structures)
 • 8
  Kenichiro Nakarai, Yuji Suzuki; Masanobu Mori, Lanh Si Ho, Akira Arai; Yusuke Kobayashi, Physicomechanical properties and durability of a new lightweight porous mortar utilizing woodchips,
  2019
  Journal of cleaner productions ( IF (2018) = 6.395) 235 (2019)pp. 158-165
 • 9
  Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Myriam Duc, Alain Lekouby, Abdelhak Maachi, Analysis of strength development in cement-treated soils under different curing conditions through microstructural and chemical investigations
  2018
  Construction and Building Materials (ISI-SCIE journal (IF=3.169)),166(2018) 634-646
 • 10
  Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated sand using different cement types cured at different temperatures
  2018
  Oral presentation at 4th International Conference on Rehabilitation and Maintenance in Civil Engineering Best Western Premier Hotel, Solo Baru, Indonesia, July,11‐12 2018
 • 11
  Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated sand using different cement types cured at different temperatures
  2018
  MATEC Web of Conferences (Scopus indexed) 195(7):01006 DOI: 10.1051/matecconf/201819501006
 • 12
  Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Yuko Ogawa, Takashi Sasaki, Minoru Morioka; Effect of internal water content on carbonation progress in cement-treated sand and effect of carbonation on compressive strength.
  2017
  Cement and Concrete Composites ISI (SCI) (IF=4.265), 85(2018) 9-21.
 • 13
  Analysis of Consolidation Degree Using Settlement Observation Results and Asaoka Method: A Case Study of Route Km 94+340 -:- Km 94 + 440 of Hanoi - Haiphong Highway Constructıon Project
  2017
  International Journal of Civil Engineering and Technology (India) - SCOPUS Indexed Journal
 • 14
  Lanh Si Ho, Kenta Eguchi, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Effect of cement types on strength development of cement-treated soils
  2017
  Proceeding of The Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, GEOMATE 2017, Tsu, Mie, Japan 21-23 November, 2017.
 • 15
  Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Masaaki Watanabe and Minoru Morioka: Effects of Carbonation and Water Content on Strength Development of Cement-Treated Soils
  2016
  Proceedings of the Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14), Ho Chi Minh City, Vietnam, 2016.1.6-8, pp.1026-1032
 • 16
  Kenta Eguchi, Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, セメント改良土の初期強増進に向けた簡易炭酸化促進法の検討
  2016
  Hiroshima, 21/5/2016 (The best presentation award)
 • 17
  Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Takashi Sasaki, Masaaki Watanabe and Minoru Morioka. Contribution of carbonation under drying curing condition to strength development of cement-treated soils
  2016
  Proceedings of The 11th fib International PhD Symposium in Civil Engineering, 29th-31st August, Tokyo, Japan (The best lecture award, awarded for outstanding excellent and your untiring efforts).
 • 18
  Kenta Eguchi, Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Effects of water supplying on carbonation progress and its contribution to strength development of cement-treated soils.
  2016
  Proceeding of International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE-2016), Oct. 17 to 19, 2016, Higashihiroshima, Japan
 • 19
  Lanh Si Ho, Kenichiro Nakarai, Yuko Ogawa, Takashi Sasaki, Minoru Morioka, Strength development of cement-treated soils: Effects of water content, carbonation, and pozzolanic reaction under drying curing condition
  2016
  Construction and Building Materials ISI (SCIE; IF=3.169), 134 (2017) 703-712.
 • 20
  Hồ Sĩ Lành, Lương Xuân Bính: Tính toán ổn định mái dốc có neo tăng cường bằng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát - Tạp chi Giao thông Vận tải, Số đặc biệt, 2014.
  2014
  Tạp chí GTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Cơ học đất (đồng tác giả)
  2014
  Nhà xuất bản Giao thông Vận tải
 • 2
  Cơ học đất (đồng tác giả)
  2017
  Nhà xuất bản Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin