Lâm Phạm Thị Hải Hà

Lâm Phạm Thị Hải Hà

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Xây dựng chương trình khung đào tạo trình độ Trung cấp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp Thương mại và dịch vụ
  Vai trò: Thành viên
  2011
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững đội tàu biển Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Khái niệm về một hệ thống vận tải biển bền vững
  2014
  Tạp chí Con đường xanh
 • 2
  Cách xếp hạng các hãng hàng không và cảng hàng không trên thế giới
  2015
  Tạp chí Con đường xanh
 • 3
  Tìm hiểu về chỉ số hoạt động Logistics –LPI
  2016
  Tạp chí Con đường xanh
 • 4
  Nghiên cứu xu hướng vận tải biển trong năm 2019 và những năm tiếp theo
  2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  Nghiên cứu những yếu tố tác động đến logistics trong xu thế tự do hóa kinh tế toàn cầu và sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0
  2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  Nghiên cứu cơ hội và thách thức của nền kinh tế chia sẻ đối với Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu
  2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin