Lê Nho Thiện

Lê Nho Thiện

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Đề xuất giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô
  Vai trò: Tham gia
  2010
  Cấp Bộ
 • 2
  Xây dựng giải pháp tái sử dụng tại chỗ vật liệu phế thải trong sửa chữa, nâng cấp đường ô tô
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng với khả năng chống trượt của Bê tông nhựa thông qua chỉ số góc nội ma sát trong f và lực dính C
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Đề tài Tiêu chuẩn Việt Nam "Bê tông nhựa - Phương pháp thử xác định hàm lượng nhựa bằng phương phap nung trong lò"
  Vai trò: Tham gia
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu cải thiện tính năng của bi-tum 60/70 bằng nanoclay và EVA
  2018
  Tạp chí giao thông vận tải - Tháng 4
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin