Lê Văn Dậu

Lê Văn Dậu

Kỹ sư

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  06/10/1957
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Phòng HC -QT
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Hành chính - Quản trị
 • mail Email:
  daulv@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0913078554
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Đại học giao thông vận tải Hà Nội
 • Ngành học
  Cơ khí Ô tô
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: T B
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tư vấn giám sát xây dựng công trình; giáo viên dậy lái xe; nghiệp vụ sư phạm; Ngoại ngữ; Tin học văn phòng; quốc phòng đối tượng 3
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • T7/1979 đến tháng 11/1980
  Trường trung cấp Đường Sắt
  giáo viên tổ toán
 • từ 12/80 đến 11/88
  Bộ đội Hải Quân - Hải đoàn 133 (Phú Quốc - Kiên Giang)
  Máy trưởng
 • tháng 12/88 đến 10/89
  Xưởng cơ khí - Trường trung cấp GTVT 1
  Nhân viên
 • từ 01/ 90 đến 3/93
  Trường trung học GTVT 1
  tổ trưởng tổ xà lan
 • từ 4/ 93 đến 9/2005
  Trường cao đẳng giao thông VT
  Trạm trưởng trạm Cơ khí thủy ( Bạch Hạc - Việt Trì - PT )
 • từ 10/ 2005 đến 2/2006
  Trường cao đẳng giao thông vận tải
  Tổ trưởng tổ vật tư thiết bị
 • từ 3/2006 đến 9/2009
  Trường cao đẳng giao thông vận tải
  Phó trưởng phòng TC - HC
 • từ 10/2009 đến 7/2011
  Trường cao đẳng giao thông vận tải
  Phó trưởng phòng HC - QT
 • từ 8/2011 đến nay
  Trường đại học công nghệ GTVT
  Phó trưởng phòng HC - QT
Các hướng nghiên cứu quan tâm