Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Đào tạo tại chức

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT theo nhu cầu xã hội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu ứng dụng Marketing trong vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT theo nhu cầu xã hội
  Vai trò: Thành viên
  2011
  Cấp Bộ
 • 4
  Nghiên cứu tác động môi trường kinh doanh đến doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn hiện nay
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới đến quá trình hình thành cường độ của mặt đường bê tông xi măng
  Vai trò: Thành viên
  2011
  Cấp Bộ
 • 6
  Nghiên cứu hệ thống cấp độ nhận thức BLoom để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành GTVT
  Vai trò: Thành viên
  2015
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể quản lý hệ thống bán vé trực tuyến cho hành khách sử dụng dịch vụ của hãng xe kinh doanh vận tải hành khách
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  GS.TS. Từ Sỹ Sùa; TS. Nguyễn Mạnh Hùng; Ths. Nguyễn Việt Phương- Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe Buýt ở thành phố Hà Nội
  8/ 2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Trần Thế Tuân- Đà Nẵng Phát triển Trung tâm Logistics Xanh và bền vững
  7/2018
  Tạp chí Xu hướng phát triển Khoa học & giáo dục(ISSN 2413- 0869) thành phố Perm, Russia( Nga)
 • 3
  Nâng cao hiệu quả công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
  2019
  Tạp chí GTVT
 • 4
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Trần Thế Tuân- Một số kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  6/2019
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 5
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Định Quang Toàn- Phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành Hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2010- 2016
  2017
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 6
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Đinh Quang Toàn; Ths. Bùi Minh Đăng; TS. Nguyễn Thanh Quý- Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Hàng không dân dụng nhằm đảm bảo an toàn hàng không giai đoạn 2010- 2016
  2017
  Tạp chí thông tin và phát triển
 • 7
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; Ths. Vũ Tiến Hiệp - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định
  11/2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 8
  TS. Nguyễn Mạnh Hùng; TS. Đinh Quang Toàn- Phân tích thực trạng loại hình doanh nghiệp vận tải đa phương thức trong ngành dịch vụ Logistics tại Việt Nam hiện nay
  9/2016
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 9
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng- Quy trình xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô
  7/2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 10
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng- Xây dựng mô hình dự báo lưu lượng hành khách liên tỉnh bằng ô tô ở Việt Nam
  1+2/2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 11
  Ths. Nguyễn mạnh Hùng- Môi trường sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
  12/2013
  Trường Đại học Giao thông vận tải
 • 12
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng- Dự báo và phân tích thị trường vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô ở Việt Nam
  2013
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 13
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng- Giải pháp thay đổi hình thức vé lượt và vé tháng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho vận tải công cộng xe Buýt Hà Nội
  1+2/2012
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 14
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng- Một số đề suất trong xây dựng ma trận chuyến đi
  11/2011
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 15
  Ths. Nguyễn Mạnh Hùng. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT thời kỳ hội nhập
  5/2009
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Quản trị doanh nghiệp( Giáo trình)
  2018
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
 • 2
  Chiến lược sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp vận tải ở Việt Nam ( Sách chuyên khảo)
  2019
  Nhà xuất bản Lao động - xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Lê Thanh Ngọc
  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Công thương VN- chi nhánh Vĩnh Phúc
  Trình độ: Thạc sĩ
  6/2019
 • 2
  Nguyễn Thị Vân Anh
  Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hào phát
  Trình độ: Thạc sĩ
  6/2019
 • 3
  Hoàng Thị Hoàng Hà
  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công ty TNHH YOUNGBAG MICRO MOTOR Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  7/2019
 • 4
  Hồ Quang Tuấn
  Nâng cao chất lượng nhân lực tại Ban quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải
  Trình độ: Thạc sĩ
  7/2019
 • 5
  Nguyễn Huy Tùng
  Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Ban quản lý dự án 2- Bộ Giao thông vận tải
  Trình độ: Thạc sĩ
  7/2019