Nguyễn Thanh Minh

Nguyễn Thanh Minh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay
  Số đặc biệt kỳ 2, tháng 12 năm 2019
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 2
  Thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.
  Số kỳ 2, tháng 6 năm 2019
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay, kỳ 2, số tháng 6, năm 2019
 • 3
  Nâng cao "tính thượng tôn pháp luật" vì một nhà nước pháp quyền
  2018
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số đặc biệt tháng 4, 2018
 • 4
  Bạo lực học đường, trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên phạm tội
  2017
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 7, 2017
 • 5
  Một số vấn đề về tuyển dụng viên chức ở Việt Nam hiện nay
  2016
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 7, 2016
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin