Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Thanh Tú

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên Phân hiệu CĐGTVTMN
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2008
  Cấp Trường
 • 2
  Các hoạt động nhóm ngôn ngữ; mối quan hệ của nó với các kỹ năng giao tiếp bằng lời cho sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2009
 • 3
  Thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh cho HSSV trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 4
  Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tại ba tỉnh của Việt Nam: Cơ sở cho hoạt động chức năng viết.
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING ENGLISH AT UNIVERSITY OF TRANSPORT TECHNOLOGY, THAI NGUYEN CAMPUS
  2018
  179(03) năm 2018 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • 2
  University of Transport Technology Freshman Students’ English Writing Skill and Critical Thinking Skill: Basis for Functional Writing Activity
  2017
  THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, EDUCATION, HUMANITIES AND INNOVATION
 • 3
  Kỹ năng viết tiếng Anh và kỹ năng tư duy phê phán của sinh viên năm thứ nhất trong hệ thống trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tại ba tỉnh của Việt Nam: Cơ sở cho hoạt động chức năng viết.
  2015
  Đại học Tổng hợp Batangas - Đại học Thái Nguyên
 • 4
  Các hoạt động nhóm ngôn ngữ; mối quan hệ của nó với các kỹ năng giao tiếp bằng lời cho sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Giao thông Vận tải.
  2009
  Đại học Tổng hợp Laguna - Đại học Thái Nguyên
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tiếng anh Kinh Tế
  2017
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin