Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nhựa đường - Thử nghiệm xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu thử nghiệm trong phòng để cải tiến Bitum bằng các phần tử Nano dùng trong xây dựng công trình giao thông
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu ứng dụng xỉ thép lò thổi chuyển oxy làm cấp phối lớp móng đường không gia cố chất kết dính
  2015
  Tạp chí GTVT
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin