Nguyễn Thị Mơ

Nguyễn Thị Mơ

Trung cấp Vận tải

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Cơ sở Thái Nguyên

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  02/04/1962
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thành phố Thai Nguyen , tỉnh Thai Nguyen
 • business Địa chỉ:
  Tổ 19 phường Tan Thịnh TP Thái Nguyên , Tỉnh Thái Nguyên
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Cơ sở Thái Nguyên
 • mail Email:
  mont@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0944448765
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Ngành học
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp
  Chưa có thông tin
 • Nước đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Chưa có thông tin
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ 02/1982 Đến 10/1985
  Trung đoàn 671 – Cục Xăng dầu – Tổng cục Hậu Cần
  Công nhân quốc phòng - Nhân viên thông tin
 • Từ 11/1985 đến 11/1988
  Trường Trung cấp giao thông vận tải Miền Núi
  Học sinh Trung cấp
 • Từ 12/1988 đến 02/1990
  Trường Trung cấp GTVT Miền Núi
  Công nhân đội Xây dựng cơ bản
 • Từ 03/1990 đến tháng 9/2016
  Cơ sở đào tạo Thái Nguyên – Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Nhân viên Văn thư
Các hướng nghiên cứu quan tâm