Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  ĐÁNH GIÁ SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ĐƯỜNG KÍNH NHỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẢI TRỌNG ĐỘNG PDA VÀ THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH – ÁP DỤNG CHO CÔNG TRÌNH DỰ ÁN XĂNG SINH HỌC E5 – TỈNH PHÚ THỌ
  Vai trò: Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học sinh viên, đề tài đạt giải A
  2017
  Cấp Trường
 • 2
  Phân tích kết cấu cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép chế tạo sẵn bán phần và khả năng áp dụng ở Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin