Nguyễn Văn Chót

Nguyễn Văn Chót

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thiết kế lắp đặt thiết bị kiểm tra Bơm cao áp động cơ diesel, Vòi phun cao áp.
  Vai trò: Chủ đề tài
  2013
  Cấp Tỉnh
 • 2
  Nghiên cứu sản xuất, lắp đặt hệ thống thông hút lọc gió phòng thí nghiệm nhựa, bê tông nhựa
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chậm tác dụng đến hiệu quả phanh
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin