Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ảnh hưởng của độ góc cạnh FAA cốt liệu nhỏ đến độ lún vệt bánh xe
  Vai trò: Hướng dẫn (NCKH sinh viên)
  2015
  Cấp Trường
 • 2
  Nhựa đường PG - Thử nhiệm xác định thuộc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp kéo trực tiếp, Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu miền Bắc đến một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông xi măng làm đường
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 2
  Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu đến chiều sâu lún vệt bánh xe
  2014
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 3
  Tăng cường mặt đường bê tông asphalt cũ bằng lớp phủ mỏng bê tông xi măng
  2011
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin