Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Văn Quang

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của áp lực gương tới dịch chuyển của bề mặt đất khi xây dựng tàu điện ngầm bằng TBM trong điều kiện địa chất Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm
  Đang hoàn thành
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Đánh giá ảnh hưởng của lún bề mặt khi thi công tàu điện ngầm bằng máy TBM đến công trình hiện hữu
  số tháng 11/2019
  Tạp chí giao thông vận tải
 • 2
  Chuyển vị tường vây cho hố đào sâu trong điều kiện địa chất Hà Nội
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải
 • 3
  Một số phương pháp dự báo lún bề mặt khi xây dựng công trình ngầm trong đô thị
  2019
  Tạp chí giao thông vận tải
 • 4
  Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng của khối đất đá xung quanh đường hầm khi đào qua lớp sét
  2018
  Việt Nam
 • 5
  Đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng công trình ngầm tới công trình trên bề mặt
  2018
  Việt Nam
 • 6
  Nghiên cứu xác định kích thước vùng dẻo của khối đá xung quanh đường lò
  2017
  Việt Nam
 • 7
  Phương pháp tính dịch chuyển của khối đá xung quanh đường lò có tính đến sự bở rời của đất đá
  2017
  Việt Nam
 • 8
  Nghiên cứu áp dụng các giải pháp đặc biệt xử lý gia cố đường lò trong vùng đất đá yếu chứa nước có áp lực cao tại khu mỏ suối lại-công ty than Hòn Gai-TKV
  2017
  Việt Nam
 • 9
  Method of massif shift around mine workings calculation with the regard of rocks loosening
  2016
  Lien Bang Nga
 • 10
  The forecast of unlimate state of rocks around mine workings in conditions of Quang Ninh coal basin
  2015
  Lien Bang Nga
 • 11
  Forecast stress state of mass when extraction coal reserves under open pit mine in the underground mining Nui Beo (Viet Nam)
  2014
  Lien Bang Nga
 • 12
  Forecast stress state of mass when extraction coal reserves under open pit mine in the underground mining Nui Beo (Viet Nam)
  2014
  Đức
 • 13
  Экспериментальные исследования прочности и деформирования рудного массива Яковлевкого месторождения
  2013
  Lien Bang Nga
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Bùi Việt Hùng
  Nghiên cứu sàn truyền tải mềm xuống cọc gia cường đất yếu có sử dụng lưới địa kỹ thuật
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 2
  Nguyễn Thị Hằng
  Nghiên cứu phương pháp cố kết hút chân không trong xử lý nền đất yếu dưới nền đường đắp tại Dự án Trung Lương - Mỹ Thuận
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019