Nguyễn Văn Tuân

Nguyễn Văn Tuân

Cử nhân

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn LLCT tại Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền núi (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Vai trò: Tham gia
  2011
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Quyền con người và quyền công dân trong các bản Hiến pháp ở VIệt Nam
  2016
  Tạp chí Tri thức và phát triển
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin