Nhữ Thị Việt Dung

Nhữ Thị Việt Dung

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  27/11/1984
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Quảng Ninh
 • business Địa chỉ:
  501 C1 Chung cư Rừng cọ Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
 • mail Email:
  dungntv@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0936381713
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Ngành học
  Tiếng Anh kỹ thuật
 • Năm tốt nghiệp
  2008
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Đo lường và đánh giá trong giáo dục
 • Nơi đào tạo
  Viện Đảm bảo chất lượng - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm, Chứng chỉ đấu thầu
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2009-2013
  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
  Chuyên viên
 • 2013-Nay
  Phòng Đảm bảo chất lượng dào tạo
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm